marți, 7 septembrie 2010

Arta de a sări liniile timpului (partea intai) 

Un mesaj planetar de la Hathori, transmis prin Tom Kenyon 

3 august 2010


Deşi unora li se poate părea un paradox, linia timpului vostru – viaţa voastră – este una dintre multe alte posibilităţi simultane. Acest lucru e foarte posibil şi, realmente, este dreptul vostru înnăscut să modificaţi linia timpului şi potenţialele vieţii voastre. Din multiple raţiuni, cultura voastră v-a hipnotizat să credeţi că sunteţi limitaţi la o singură linie a timpului. În acest mesaj ne vom strădui să prezentăm înţelegerea noastră despre liniile timpului şi despre modul în care le puteţi schimba. Ori de câte ori există o intensificare a evenimentelor haotice, există o convergenţă de multiple linii ale timpului. Datorită faptului că planeta voastră a intrat într-un Nod de Haos şi experimentează nivele din ce în ce mai mari de haos, a crescut şi ceea ce noi numim noduri temporale. Nodurile temporale se produc în momentul în care converg două sau mai multe linii ale timpului. Ca urmare a strânsei lor apropieri, uneori se petrec efecte oscilatorii atunci când realităţile unei linii a timpului se răspândesc, sau sunt percepute la nivel fizic de cei dintr-o linie a timpului învecinată. Linii puternice ale timpului pot totodată afecta literalmente posibilităţile şi/sau probabilităţile altor linii ale timpului dintr-un nod temporal. Cu alte cuvinte, efecte creative şi inedite se petrec adesea în cadrul liniilor timpului, atunci când ele intră într-un nod temporal (în apropierea altor linii ale timpului).


Acestea sunt începuturi ale evoluţiei sub auspicii foarte bune, ce deţin posibilităţi uluitoare pentru evoluţie accelerată, dacă înţelegeţi cum să le folosiţi. Ca urmare a naturii volatile a evenimentelor de pe planeta voastră, există multe noduri temporale ce se dezvoltă. Aceasta este o chestiune foarte complicată şi complexă şi ne vom strădui să o fragmentăm, întrucât credem că aceste informaţii sunt de o importanţă vitală pentru aceia dintre voi care sunteţi angajaţi în procesul de înălţare şi pentru valoarea lor reală privind supravieţuirea. Haideţi să ne îndreptăm mai întâi atenţia asupra imaginii de ansamblu şi apoi asupra strategiilor individuale pe care le recomandăm.


Contextul general

 


Planeta voastră se află în pragul unei transformări totale. Forma acestei transformări are expresii multiple, iar voi — colectivitatea – veţi influenţa aceste rezultate, într-o măsură mai mare sau mai mică. Unele dintre aceste rezultate, aceste posibilităţi, împlinesc profeţiile de distrugere şi purificare planetară. Alte linii ale timpului, alte expresii, dezvăluie un rezultat diferit. O schimbare bruscă şi neaşteptată în conştiinţa umană i-ar putea îngenunchea pe Controlorii care v-au influenţat soarta într-un mod atât de negativ. Şi, între aceste două polarităţi, există sute de alte linii posibile ale timpului. Există grupuri de interes în societatea voastră, care doresc ca voi să rămâneţi hipnotizaţi, care doresc ca voi să continuaţi să trăiţi în iluzia că sunteţi limitaţi la o linie a timpului, la o singură experienţă de viaţă, după cum consideră ele. Însă, voi aveţi în natura voastră capacitatea de a schimba liniile timpului şi probabilităţile, chiar în ultimul moment al oricărui eveniment – fie acesta personal sau colectiv. Nu spunem că acest lucru ar fi “pozitiv.” Spunem asta ca un lucru sau ca un fapt ce afectează potenţialul vostru evolutiv. Rămâne de văzut dacă veţi atinge sau nu acest potenţial la nivel colectiv, însă calea unui Iniţiat este să se ridice spre cel mai înalt potenţial, indiferent de ce anume s-ar putea întâmpla, sau nu, în jurul său. Aşadar, în acest mesaj, vom vorbi despre ce puteţi face şi cum să faceţi.


Din perspectiva noastră, destinul vostru colectiv este însumarea alegerilor individuale pe care le faceţi voi, ca persoane. Aceasta se combină cu forţele de evoluţie şi cele terestre, ce sunt cu mult dincolo de capacităţile voastre şi ale confraţilor voştri de a le controla. De asemenea, acest ansamblu de forţe implică tipare cosmice de energie şi intenţionalitate, din regiuni ale cosmosului de dincolo de sistemul vostru local solar, întrucât voi sunteţi o parte dintr-o matrice cosmică complexă, care este universul vostru. Dacă ar fi să folosim o metaforă, am spune că voi, ca omenire, vă aflaţi pe un imens vas aflat pe ocean. Însă mulţi dintre voi sunteţi adormiţi, iar la cârmă există cineva care conduce acest vas şi care nu ar trebui să se afle acolo. Din multe raţiuni istorice şi trans-istorice, pe care nu le vom detalia aici, numeroase fiinţe v-au rechiziţionat nava. Însă, cum se mai învârte roata! Tot mai mulţi dintre voi se trezesc, deşi unii, încă pe jumătate adormiţi, păşesc şovăielnic pe punte, în timp ce urmăresc furtuna violentă a lumii ce se transformă în faţa ochilor lor. Controlorii ştiu că mulţi dintre voi se trezesc — prea mulţi pentru siguranţa lor. Cu adevărat, aceasta este o perioadă interesantă în care să trăiţi!


Actuala situaţie ecologică din Golf (Mexic) este un exemplu de linii multiple ale timpului. În ciuda efortului consistent al mass-mediei voastre de a trata sumar situaţia, mulţi simt cât de cumplită este situaţia şi, într-adevăr, există complicaţii în regiunea Golfului dincolo de suprafaţa sa, atât la propriu cât şi la figurat. În mesajul nostru anterior am discutat despre câteva linii posibile ale timpului referitor la acest eveniment. Care dintre aceste linii posibile ale timpului se vor desfăşura în realitatea voastră tridimensională nu e un lucru bătut în cuie, ci un eveniment sau rezultat ce poate fi schimbat. În acest mesaj, dorim să vorbim despre modul în care voi, ca indivizi, puteţi sări imediat dintr-o linie a timpului, într-un destin diferit. Acest lucru poate fi extrapolat şi la civilizaţia voastră, ce pote sări şi ea liniile timpului, însă acesta e un subiect pentru altădată. Deocamdată, dorim să ne îndreptăm atenţia asupra voastră, fiinţa umană individuală şi asupra modului în care puteţi face saltul dintr-o linie a timpului dezastruoasă – de la un rezultat pe care nu vi-l doriţi – la ceva mai binevoitor, mai favorabil vieţii şi încărcat de potenţial evolutiv. În mod oficial, există mijloace tehnologice pentru a sări liniile timpului, însă aici informaţiile noastre se referă la conştiinţa umană şi modul în care voi puteţi sări linii ale timpului prin puterea conştienţei şi intenţiei voastre. Pentru acest efort, aveţi deja două dintre cele mai mari comori inerente naturii voastre— voinţa voastră suverană (de a face alegeri) şi capacitatea voastră de a simţi. Acestea două, atunci când sunt combinate adecvat, vă vor îngădui să săriţi linii ale timpului după cum doriţi, fiind mai degrabă co-creatori ai realităţii voastre, decât simpli pioni de pe tabla de şah.
Principiul fundamental


Pentru a sări liniile timpului, principiul fundamental implică coordonarea câtorva câmpuri semnificative ale intenţiei.

1. Identificaţi linia timpului în care doriţi să vă mutaţi.
2. Schimbaţi starea vibraţională pentru a se potrivi cu acea linie a timpului.
3. Fixaţi-vă în starea vibraţională, astfel ca ea să nu fluctueze.
4. Întreprindeţi o acţiune care să fie o expresie a noii linii a timpului.
5. Perseveraţi.

 În cea de-a cincea fază, trebuie să susţineţi starea vibraţională a noii linii a timpului pe care aţi ales-o, făcând alegeri strict legate de ea şi perseverând, în ciuda informaţiilor senzoriale care spun contrariul. Această ultimă fază este importantă, pentru că actuala linie a timpului reprezintă o însumare a credinţelor şi intenţiilor voastre. În funcţie de forţa acestor credinţe şi intenţii, s-ar putea să trebuiască să acumulaţi o mare cantitate de energie, pentru a depăşi tiparul stabil al vieţii voastre.


Informaţiile pe care le împărtăşim pot fi folosite pentru a aborda orice linie a timpului sau orice expresie din viaţa voastră, până la situaţia cea mai lumească. Totuşi, în acest mesaj vom aborda această metodologie de sărire a liniilor timpului în relaţie cu procesul de înălţare şi cum vă puteţi deplasa în linii ale timpului diferite de cea specifică culturii în care trăiţi acum. Pentru unii dintre voi, aceasta este o idee revoluţionară; dar pentru noi, ea este pur şi simplu un adevăr despre natura voastră. Sunteţi zei şi zeiţe creatoare, iar aceste informaţii pe care le împărtăşim constituie, pur şi simplu, dreptul vostru din naştere. Vi le oferim în acest moment, anticipând şi sperând că mulţi dintre voi veţi sări linii ale timpului şi veţi înclina chila navei pe care vă aflaţi, direcţionând nava spre ape mai sigure şi mai prielnice. Gata cu metaforele. Acum, haideţi să trecem la detaliile practice privind modul în care să săriţi liniile timpului.
Înălţarea


Din perspectiva noastră, procesul de înălţare implică energizarea celui de-al doilea corp al vostru, corpul vostru KA şi înălţarea vibraţiei sale, astfel încât să emită mai multă lumină, devenind în cele din urmă SAHU – Corpul Nemuritor Energetic. Există multe căi de a mări vibraţia corpului KA. Majoritatea tradiţiilor voastre spirituale au propriile lor metode pentru a creşte vibraţia, însă, din nefericire, multe dintre ele sunt şi pline de dogme, de tabuuri şi, la modul cel mai sincer, de tipare perturbatoare rezultate din formele-gând introduse de cei care nu au dorit şi nu doresc ca voi să fiţi liberi şi care profită de pe urma întemniţării voastre. Da, e trist să spunem că unele dintre tradiţiile voastre spirituale — în special religiile voastre — constituie capcane subtile, iar dacă e să vă îndreptaţi spre înălţarea propriei voastre fiinţe, trebuie să discerneţi adevărul de minciună. Numai voi puteţi întreprinde această sarcină, întrucât ea este una dintre cerinţele unui maestru. Aceasta este o linie în chiar nisipul conştiinţei, pentru aceia care au ales înălţarea propriei lor fiinţe. Aceştia devin maeştri ai adevărului şi nu se abat de la a descoperi minciuna din cadrul realităţii. Ei nu sunt sclavii dogmei. Ei nu se pleacă în faţa nimănui, ci doar în faţa propriei lor divinităţi. Din punct de vedere energetic, procesul de înălţare începe atunci când forţa voastră vitală, numită Sekhem de către egiptenii antici, începe să se înalţe pe Djed, sau calea sacră a chakrelor. Aceasta înseamnă înălţarea, în forma ei cea mai simplă. Este extinderea conştiinţei şi conştienţei. Pe măsură ce forţa voastră vitală pătrunde în centrii voştri superiori din creier şi pe măsură ce corpul vostru KA devine mai energizat, intraţi într-o altă fază a procesului de înălţare. În această etapă începeţi să metabolizaţi însăşi lumina. Când spunem lumină, ne referim la lumina spirituală, o lumină ce există în tărâmurile spirituale. Această lumină hrăneşte corpul KA şi-i creşte vibraţia. Atunci când corpul KA atinge o anumită amplitudine, sau putere a vibraţiei fără să fluctueze, el se aprinde cu un gen de foc eteric, transformându-l în SAHU – Corpul Nemuritor Energetic. Acest lucru ar putea fi considerat drept una dintre etapele finale ale acestei forme particulare de înălţare. Însă, ceea ce dorim să clarificăm foarte bine este faptul că orice ridicare în conştiinţă şi orice mişcare ascendentă a forţei vitale pe djed, indiferent de metoda folosită, face parte din procesul de înălţare.


Acum, dorim să discutăm despre câteva concepte fundamentale şi strategii de antrenare ce vă vor face cunoscută o metodă de bază pentru sărirea liniilor timpului. Ne vom îndrepta apoi atenţia asupra modului în care puteţi creea o nouă probabilitate pentru voi înşivă, chiar şi în mijlocul a ceea ce pare a fi o situaţie foarte dificilă. Şi, cel mai important, vom explora o oportunitate semnificativă de evoluţie, ce există în cadrul nodului vostru temporal actual. Una dintre primele sarcini pe care le aveţi, dacă e să săriţi într-o linie diferită a timpului, este transcenderea fricii. Cea mai mare parte a oamenilor se tem de necunoscut, însă, există un element şi mai perfid implicat aici. Controlorii, cei ce doresc să vă controleze destinul şi să profite de pe urma lui, sunt maeştri în arta de a proiecta frica şi folosesc mijloace multiple de controlare a minţii şi hipnotizare, prin intermediul mass-mediei, pentru a convinge masele de oameni că există multe lucruri de care să le fie frică. Şi, deşi există, sincer vorbind, oarecare adevăr în faptul că există motive de îngrijorare, adevărul mai înalt nu este dezvăluit. Aşa cum vedem noi, adevărul mai înalt este capacitatea voastră de a vă schimba realitatea, aptitudinea înnăscută de a folosi cele două comori – a voinţei voastre suverane şi a capacităţii voastre de a simţi – ca mijloace pentru a naviga în noi linii ale timpului. Să vă explicăm.


După cum am menţionat mai devreme, tipul de înălţare despre care vorbim începe cu simpla mişcare a forţei voastre vitale în sus, pe djed, sau pe coloana vertebrală, în centri voştri superiori din creier. Pe măsură ce se desfăşoară acest proces, roţile energetice din corpul vostru KA, numite chakre, se activează în noi moduri. Acest lucru deschide accesul spre noi posibilităţi şi viziuni, iar noi forme de inspiratie şi creativitate înfloresc. Însă, dacă conştiinţa este blocată în vibraţia fricii, ea rămâne captivă în centrii de jos – impulsurile pentru supravieţuire, sex şi putere. Din nenumărate motive istorice şi trans-istorice, după cum am spus mai devreme, a existat şi continuă să existe, o înţelegere secretă de a menţine omenirea blocată la nivelul centrilor de jos, de a perpetua frica ca un mijloc de a controla destinul. Aşadar, pentru orice maestru ce alege calea ascendentă, unul dintre primele obstacole de depăşit îl reprezinta Valea Fricii – formele-gând proiectate în cadrul culturii respective. Apoi, trebuie să treacă prin portalurile de limitării ce îl restricţionează, să recunoască minciunile ce au fost transmise din veac în veac, chiar şi de religiile voastre cele mai sacre. Să spunem că aveţi curajul şi tăria sufletească de a întreprinde această călătorie şi, de dragul de a da un exemplu, să spunem că linia timpului în care doriţi să trăiţi este una a bunăvoinţei: a bunătăţii plină de iubire. Iată cum aţi face acest lucru, amintindu-vă că acelaşi principiu se aplică pentru orice linie a timpului pe care doriţi să o creaţi pentru voi înşivă.
Pregătire şi antrenare
Primul pas este să identificaţi linia timpului pe care doriţi să o creaţi, în care doriţi să trăiţi. În acest caz, ea este o linie a timpului a bunătăţii plină de iubire. Al doilea pas este să intraţi în starea vibraţională specifică acestei linii temporale. În acest caz, e vorba de starea de a simţi bunătate plină de iubire, astfel încât voi înşivă să rămâneţi în această stare, cât de mult puteţi. Vrem să spunem prin asta că veţi exprima bunătate plină de iubire faţă de ceilalţi şi de voi înşivă. Al treilea pas este să consolidaţi acest câmp vibraţional, astfel încât să nu fluctueze. Acesta este un aspect important în sărirea liniilor timpului, pentru că starea vibraţională veche are o viaţă de sine stătătoare. Doar pentru că aţi ales să creaţi o nouă linie a timpului şi aţi păşit într-o stare vibraţională ce se potriveşte cu aceasta, nu constituie o garanţie că linia timpului se va manifesta sau va continua. Trebuie să consolidaţi câmpul vibraţional, pentru că acest lucru vă susţine accesarea noii linii a timpului.


Primii doi paşi implică voinţa voastră suverană. Alegeţi o linie a timpului pe care doriţi să o experimentaţi. Alegeţi o stare vibraţională care se potriveşte cu acea linie a timpului. Iar la al treilea pas – consolidarea stării vibraţionale – folosiţi cea de-a doua comoară a naturii voastre: capacitatea de a simţi. Având sentimentul stării vibraţionale în care doriţi să fiţi, o amplificaţi, o faceţi mai puternică. Şi dacă mai includeţi şi o stare emoţională coerentă, cum ar fi aprecierea sau recunoştinţa pentru realitatea vibraţională, îi veţi accelera apariţia. Acest act simplu de apreciere, sau de recunoştinţă pentru noua linie a timpului, catalizează realitatea ei în moduri ce uluiesc mintea. În acest fel, cele două comori ale naturii voastre sunt reunite în aceşti trei paşi. Următorul pas va cere din nou folosirea voinţei voastre suverane. Trebuie să perseveraţi, să menţineţi viziunea noii linii a timpului şi starea vibraţională, neţinând cont de ceea ce simţurile vă spun. Acesta este punctul în care mulţi eşuează.


Materializarea unei noi linii a timpului în realitatea voastră tridimensională necesită o acumulare de energie. Dacă perseveraţi în menţinerea viziunii noii linii a timpului, cu câmpul vibraţional (sau sentimentul acestuia), împreună cu sentimentul de recunoştinţă că el deja există, veţi acumula energie. Sarcina este să fiţi fideli viziuni voastre, în timp ce sunteţi atenţi la ceea ce vă arată realitatea curentă. Nu e vorba de simulare. Este vorba de a face faţă realităţii, aşa cum se prezintă ea, menţinând în acelaşi timp o viziune mai înaltă. Cu alte cuvinte, faceţi faţă realităţii vieţii, menţinând, simultan, viziunea unei vieţi diferite. Aceasta este arta. Folosind exemplul nostru, dacă doriţi să creaţi o viaţă de mai multă bunătate plină de iubire, veţi intra în acea stare vibraţională, exprimând bunătate plină de iubire faţă de ceilalţi. Dacă aţi putea şi să simţiţi recunoştinţă pentru această stare vibraţională, aceasta ar accelera crearea noii linii a timpului. În realitate, va exista o perioadă în care veţi recunoaşte că nu toată lumea este capabilă să simtă bunătate plină de iubire şi nici să o primească. Atunci, viziunea vă va fi cizelată de către realităţile vieţii, iar această maturizare a conştiinţei voastre se va produce firesc, pe măsură ce faceţi faţă realităţilor actualei linii a timpului, împreună cu dezvoltarea noii linii a timpului. Un rezultat ce va decurge din această cale este acela că veţi deveni un maestru al bunătăţii pline de iubire şi un maestru în abordarea celor care nu pot exprima astfel de stări vibraţionale. În cele din urmă, veţi trăi o viaţă mai bogată în bunătate plină de iubire, în care mai mulţi oameni exprimă această calitate, faţă de voi şi voi faţă de ei. Iar atunci când vă întâlniţi cu cineva care nu poate exprima această calitate, veţi putea să îi faceţi faţă, fără ca să pierdeţi această calitate în voi înşivă. În acest mod semănaţi o noua linie a timpului şi noua realitate pentru voi înşivă.


Haideţi să revenim acum la linia temporală colectivă. După cum am spus mai devreme, nodurile temporale sunt puncte de joncţiune în care converg multiple linii ale timpului, iar voi puteţi sări din una într-alta, dacă înţelegeţi cum se face acest lucru. Tocmai am explicat principiul fundamental, aşa cum se aplică la liniile temporale individuale. Acum, haideţi să vorbim despre modul în care puteţi sări într-o linie temporală diferită, alta decât cea a unei colectivităţi anume. Oricât de paradoxal ar putea părea, este foarte posibil să trăieşti într-o linie temporală distinctă, având o experienţă de viaţă diferită faţă de cei din preajma ta. Haideţi să spunem asta într-un mod diferit. E posibil să trăieşti în rai, în timp ce alţii trăiesc în chinuri. La nivelul cel mai profund al conştiinţei, e pur şi simplu vorba de alegere. Recunoaştem faptul că aţi fost, şi continuaţi să fiţi, manipulaţi de forţe ce doresc să vă ţină întemniţaţi. Însă, alegerea noastra din cadrul acestui mesaj este să vă dăm chei pentru a evada din acea închisoare, ne mai stăruind asupra istoriei ei, sau a identităţii celor implicaţi. Pentru că, în realitate, adevăraţii Controlori nu sunt văzuţi de voi. Ei sunt Marii Păpuşari. Pe măsură ce evenimentele haotice se intensifică, veţi avea multe oportunităţi de a sări liniile timpului. Sugestia noastră este să vă amintiţi de paşii despre care am vorbit mai devreme. Aţi putea experimenta această metodă alegând să faceţi un experiment. Alegeţi ceva care aţi dori să se manifeste ca realitate în viaţa voastră şi, urmând paşii despre care v-am spus, vedeţi ce puteţi creea.Hathorii 


sursa: Tom Kenyon

partea a doua o gasiti AICI


Niciun comentariu: