duminică, 23 octombrie 2011

Vindecarea karmei

Picuri de lumină. Calea sufletului


Ceea ce urmează calea porneşte din sensul unic al vieţii şi nu se stinge niciodată, arde ca o jertfă pe altarul iubirii, nu pierde esenţialul. Este legea iertării şi instrumentul prin care se testează răbdarea ca primă treaptă în clădirea smereniei. Aşa cum pruncul se naşte în lumină şi dobîndeşte conştiinţa unei noi realităţi, aşa dobîndesc cei iniţiaţi în legea iertării lumina cunoaşterii, a acceptării Divinului din fiecare.Totul este curgător, Universul se compune din fluvii de lumină care pleacă din ochiul divin şi se revarsă spre fiinţele întrupate sau neîntrupate, pentru a trasa destinul acestora. Pentru a te găsi în adevărul absolut, trebuie să te eliberezi de karma ta, a familiei şi a neamului tău. Aceasta o poţi face numai prin iubire şi iertare, zidind cu sudoare casa sufletului tău, a conştiinţei tale divine. Nu există început şi sfîrşit, toate încep şi se termină din acelaşi punct, izvorăsc din aceeaşi origine a Universului de unde pleacă spiritele la întrupare. Este un loc sacru, plin de înţelepciune, o sferă absolută cerească vegheată de miliarde de îngeri şi de heruvimi care ştiu totul despre noi. "Akasha" este adresa conştiinţei noastre spirituale, cartea noastră de vizită ca şi spirite care vin la întrupare prin însufleţirea de la Duhul Sfînt, o tainiţă minunată unde sînt bine zăvorîte şi cele mai ascunse fapte, gînduri, pe care le-am zămislit de la începuturile noastre ca entităţi de lumină.


Viaţa în trup de carne este efemeră, ea constituie numai un picur de lumină în casa spiritului nostru, o faţetă a personalităţii nemuritoare atît de ingenios elaborată de artizanii cereşti, îngerii savanţi din cerul III. Venim la întrupare ca să împlinim mai multe legi divine: una este legea karmei - a păcatului originar al lui Adam şi al Evei, alta este legea lui Iisus - cea a mîntuirii de păcate, prin care omenirea se poate desăvîrşi în mod minunat. O altă lege este cea a creaţiei, a misiunii spirituale pe o anumită planetă, conform planului astral din cerul în care ne-am făcut specializarea. Poţi veni la misiune din proprie iniţiativă, pentru a arde karma familiei, ori cu misiune specială, nobilă, pentru a ajuta un popor, o planetă să evolueze, să se redreseze. În cazul misiunii nobile spirituale, pentru această lucrare divină se mobilizează sute de îngeri inspiratori, savanţi, călători spaţiali, pentru a se realiza acel plan astral. De multe ori nu suntem conştienţi de importanţa unei asemenea misiuni şi continuăm să vieţuim la nivel material, carnal, să acumulăm valori pămînteşti efemere. Atunci se pune în mişcare boala, ca un sistem de alarmă pentru acel spirit neglijent sau chiar inconştient. Boala poate fi şi un mecanism de autoreglare spirituală, un barometru al stării de echilibru între fizic, energetic, sufletesc şi spiritual. Este o cale spre evoluţie, o conştientizare a misiunii proprii spirituale. Trebuie să înveţi să o accepţi, să rupi legătura cu trecutul şi să vezi drumul de lumină care duce spre desăvîrşire. Poate ai blocaje de percepţie, poate vezi dar nu înţelegi ceea ce ţi se întîmplă, ori poate vezi dar nu accepţi că undeva ai încălcat regulile nescrise divine. Trebuie, în acest caz, să te trezeşti, să-ţi dai vălul de pe faţă la o parte, să încetezi să judeci, să accepţi că o poţi lua de la început oricand, fără să te poticneşti. Aceasta este esenţa şi unicul drum spre desăvîrşire. Poate că nu ţi se arată calea, dar nici nu trebuie să ţi se arate în mod expres, pentru că trebuie să o găseşti singur! Poţi vedea cu inima la fel de bine ca şi cu ochii tăi fizici, dar este mai greu, deoarece presupune o abandonare a raţionalului, a mentalului şi deschiderea porţii intuiţiei. Trebuie să cureţi, să arzi toate deşeurile din sufletul tău, să te debarasezi de ele, căci sufletul tău plange, tanjeşte după lumină şi, de multe ori, îi răpeşti bucuria, împlinirea armonioasă.


Frica este un aşternut alunecos, o ceaţă fumurie şi rece care se cuibăreşte în inima ta şi îţi joacă feste. Ceea ce vedem este o hologramă şi ceea ce ni se întamplă generăm prin atitudinea noastră constantă vizavi de planul cuantic al acestei existenţe terestre. Am putea evita stresul, nefericirea, boala, însingurarea dacă am privi viaţa din perspectiva unei fiinţe de lumină, de plidă a unui înger fericit care găseşte în orice împrejurare un motiv de bucurie şi dăruire. Este greu să-ţi închipui că poţi face aşa ceva pentru că ai impresia, datorită unui banal raţionament mental, că eşti singur, că duci o povară, că Dumnezeu nu există pentru tine. Or, el există într-adevăr în alt plan cuantic, cel pe care tu nu-l cauţi, ori nu-l accepţi. Ai devenit atat de mental, de rigid şi de selectiv, încat pierzi esenţialul - iubirea. Ea naşte, creează, clădeşte, uneşte suflete, este materia primă a casei sufletului tău, o casă de lumină prin care se vede tot, toţi te văd şi tu îi vezi pe ei. Singur îţi pui ziduri la acesta casă, o înnegreşti ca să nu mai vezi, să nu mai auzi, să nu mai simţi ori ca să nu te mai simtă semenii tăi pe care-i percepi ca pe nişte duşmani uneori, cu mintea ta duală. Prea multe etichete punem celorlalţi, încercăm să definim tot ceea ce există în jurul nostru, să catalogăm, să categorisim, să analizăm şi constatăm că nimic nu este perfect, totul este relativ, conform percepţiei noastre subiective.


Ecuaţii ale sufletului


Singurătatea - o poartă sfărîmată la casa sufletului tău. Iubirea - doi vectori care se întîlnesc la km 0. Iertarea - dezbrăcarea unei cruste groase de pe căsuţa inimii. Copilăria - să o iei mereu de la început cand îţi aminteşti de sufletul tău. Plansul - o inundaţie în casa sufletului tău. Bucuria - o cascadă în inima ta. Moartea - o pană de curent în oul tău de lumină. Reîntruparea - reconectarea la generatorul electric al Divinităţii. Boala - un scurtcircuit în oul tău de lumină. Îngerii - cei care dirijează traficul astral al spiritului nostru.


Vindecarea karmică


Vindecarea karmică este un subiect extrem de controversat. Lanţul karmic este început de cel ce capătă primul într-un neam stigmatul păcatului, păcat care se perpetuează ulterior prin transmitere ereditară pe linie maternă şi paternă, prin impregnarea cu matricea informaţiei negative a păcatului, care se propagă liniar, de la mamă sau tată la copil sau sărind peste unul sau mai multe grade de rudenie (de exemplu, de la bunic la nepot). Karma este necruţătoare, ea nu ocoleşte pe muritori, dar se poate îmbunătăţi ori uşura prin strădania, perseverenţa în canonul de rugăciune specific sau prin fapte bune săvîrşite, în primul rînd, în beneficiul altor persoane.


Cercetarea karmică presupune existenţa unei capacităţi extrasenzoriale, de regulă cea a clarvederii. Se urmăreşte lanţul karmic pe cel puţin două generaţii anterioare, prin cercetarea arborelui genealogic al persoanei. Se face un chestionar karmic, care vizează orice eveniment nefast petrecut în familie şi cauza spirituală a acestuia. Se propun soluţii de reabilitare sufletească, de armonizare pe plan holistic.


Tipare karmice în perioada intrauterină. Modalităţi de intervenţie asupra fătului pentru evitarea malformaţiilor


Tiparele sau matricele karmice sunt prezente în structura sufletului unei persoane, atat în stare întrupată, cat şi în stare de spirit liber. În perioada intrauterină, încă din prima zi de existenţă a embrionului, există o determinare clară a acestor tipare asupra evoluţiei fiinţei. Influenţa este mai slabă în primele 3 luni de la concepţie şi din ce în ce mai pregnantă ulterior. Materia din care este alcătuit corpul fizic este concepută de spirit împreună cu îngerul întrupător. Aceştia construiesc haina eterică (învelişurile sufletului) şi aura (învelişul de energie). Spiritul generează lumină proprie datorită scanteii divine cu care este înzestrat. Sufletul este cel care înmagazinează karma, el îşi poate modifica în timpul unei întrupări aspectul hainei eterice, adică se poate păta cu diverse culori, corespunzătoare păcatelor, care influenţează, de fapt, destinul omului. De aceea este judecat sufletul. Acesta dispune de liber arbitru (raţiune), de voinţă, de emoţii şi sentimente şi de simţuri (cele 5 simţuri ale omului, la care se pot adăuga şi alte simţuri, aşa-zis paranormale).


Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt.

Spiritul este Divinul din fiecare fiinţă, el deţine, de fapt adevărul, este informaţie pură. Prin el se realizează planul lui Dumnezeu. Sufletul este luminat de spirit şi reprezintă vibraţie, energie, undă. Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt. Spiritul şi sufletul cu învelişurile sale formează lumina lăuntrică a fiinţei umane, iar aura reprezintă lumina exterioară formată din şapte straturi de culori diferite.


Tiparele karmice există la orice om în stare latentă, ele acţionează subtil atunci cînd apare condiţia propice pentru a se dezvolta matricea corespunzătoare karmei respective. De pildă, o mamă fumătoare sau alcoolică, încă din primele zile de sarcină, fără să bănuiască, poate determina naşterea unui copil vicios, deoarece în karma ei este deja inserat codul consumului de tutun sau de alcool, dependenţa de aceste produse nocive. Sufletul copilului ce vine la întrupare absoarbe prin particulele sale toate informaţiile primite prin aura mamei, ca un burete de lumină. Aceste informaţii sunt, de fapt, cordoane din eter fin, sensibile, care leagă chakrele mamei de cele ale copilului (în primele trei luni de sarcină se leagă de sufletul acestuia iar apoi direct de aura lui). Astfel, karma se întipăreşte, se fixează, dă o nouă turnură evoluţiei copilului, îl învăluie ca pe un cocon, apar corzi de vibraţii joase. La naştere vine cu ele toate înfăşurate în aură, se mai adaugă ulterior şi altele, în funcţie de conduita familiei sale - blesteme, farmece, magie neagră, alte fapte grave săvarşite de rudele apropiate, care îl influenţează direct pe copil. Aceste peceţi trebuie rupte, întrucat ele formează lanţurile karmice care se transmit din generaţie în generaţie, se învechesc şi, de cele mai multe ori nu se mai ştiu cauzele lor. De aceea, este bine ca orice terapie complementară să aibă în vedere şi karma. Preoţii cu har pot rupe lanţul karmic prin molifte, iar terapeuţii cu clarvedere pot vizualiza corzile din aură şi le pot rupe.


În concluzie, pentru ca viitoarea fiinţă să aibă o karmă mai bună, este necesar ca mama să gandească pozitiv, să fie iubitoare, să cerceteze karma înaintaşilor, să i se întocmească chestionarul karmic, să consulte un preot sau un terapeut specializat în vindecarea karmică. Pentru ruperea peceţilor sau desfiinţarea tiparelor/matricelor karmice, se pot aplica simbolurile creştine de lumină: "Boala din oglindă", "Schimbarea ursitei", "Aflarea luminii", de cate trei ori pe zi, pe chakrele corespunzătoare, cu rugăciunile specifice.


Cordoanele karmice de la înaintaşi


O reţea karmică cuprinde karma întregului neam pe linie maternă şi paternă. Se manifestă mai pregnant karma pe linie maternă, cordoanele sunt mai puternice şi acţionează îndeosebi pe chakra inimii şi pe chakra rădăcină, deci există un fel de cordon ombilical invizibil care ne afectează existenţa chiar şi la varste înaintate. Înaintaşii noştri îşi pun amprenta asupra evoluţiei noastre spirituale, profesionale şi, nu în ultimul rand, fizice. Cauzele profunde ale bolilor sau ale eşecurilor personale trebuie căutate de-a lungul lanţului karmic al înaintaşilor, pe "firul ombilical". Păcatul se moşteneşte atunci cand nu este spovedit. De asemenea, se moştenesc blestemul nedezlegat sau vraja nedesfăcută. Acestea se învechesc şi îngreunează karma urmaşilor. Şi pentru preot este greu să lucreze. Trebuie făcută o redresare spirituală conştientă de către cel afectat, chiar dacă acesta are o conduită conformă cu morala creştină. Redresarea presupune milostenie, post, rugăciuni pentru strămoşi, pentru înălţarea sufletelor înaintaşilor, molifte, dezlegări, etc.


Cordoanele karmice se rup şi prin acţiunea de autovindecare, prin vizualizarea problemelor, conştientizarea lor şi eliminarea mentală/emoţională a cauzelor care îngreunează karma, eliberarea sufletului de aceste cordoane. Se pot aplica simbolurile creştine pentru vizualizare şi eliberare mentală şi emoţională: "Dumnezeu în toţi şi în unul", "Adevărul e unul singur", "Crucea fără nume", cu rugăciunile specifice.


Reţele karmice. Înregistrarea sentinţelor asupra sufletelor


Procesul de întrupare este coordonat de îngerii savanţi în întruparea sufletelor. Aceştia provin din Opal (cerul X), dintr-o divizie specială. Nu trebuie confundaţi cu îngerii păzitori, nici cu cei călători spaţiali, nici cu cei destrupători. Aceştia au misiune aparte. Planul de întrupare este cunoscut cu mult timp înainte de îngerul întrupător, căci, după judecata particulară a Domnului Iisus Christos, sufletul unit cu spiritul primeşte o pecete karmică (la sufletele întrupate ea se află în zona inimii). Pecetea conţine un cod inserat imediat după judecată. De fapt, codul cuprinde sentinţa aplicată sufletului şi restanţa karmică din viaţa anterioară. Îngerul întrupător descifrează codul din pecete şi-l însoţeşte pe suflet la coborarea în plan terestru. De-abia la botez vine îngerul păzitor, din Oştirea Sfîntului Arhanghel Mihail sau din alte oştiri (dacă sufletul primeşte o misiune specială).


Legătura karmică este perpetuă, trece din generaţie în generaţie şi culege tot ce înseamnă negativ din comportamentul omului: boli, suferinţe psihice, necazuri, ghinioane, păcate grele, fapte împotriva Duhului Sfînt, nespovedite. Toate acestea constituie baza spirituală, care se moşteneşte, cauza complexă a problemelor noastre din viaţa actuală, rădăcina adancă a soartei, care depinde de karma strămoşească. Chiar neamul, poporul din care ne tragem seva ne afectează karma, prin atitudinea strămoşilor faţă de Dumnezeu, faţă de Darurile Sale. Sentinţele aplicate sufletelor se înregistrează nu doar în marea bibliotecă cerească (cronica Akasha), ci şi în spectrul sufletului; este un cod specific al fiecărui muritor, ca o ştampilă. Această ştampilă cu care venim la întrupare se aplică pe chakra inimii şi apare ca un opaiţ auriu în care este întipărită, engramată sentinţa aplicată de Domnul Iisus la judecata sufletului. Este un limbaj inaccesibil pămantenilor, deocamdată. Acest "cip" are inserat şi tiparul karmic restant pentru viaţa viitoare, după judecata particulară şi executarea pedepsei, acolo unde este cazul (pedeapsa poate consta şi în reeducarea sufletului printr-o şcoală cerească). Chiar venirea pe Terra poate să constituie o pedeapsă în sine, atunci cand omul vine cu o karmă grea, mai are de ispăşit multe greşeli personale sau trebuie să rupă lanţul karmic strămoşesc şi pentru aceasta trebuie să se reîntrupeze. Legătura cu îngerul păzitor l-ar scuti pe om de orice efect, dacă aceasta ar fi continuă şi dacă omul ar fi perseverent în urmarea moralei creştine. Altfel, vom fi înlănţuiţi într-un cerc vicios, se vor perpetua păcatul, blestemul, vraja, ghinionul, se vor săvîrşi fapte grave sub imperiul legii karmei.


Îmbunătăţirea karmei, soluţii pentru ruperea lanţului karmic


Afirmaţii vindecătoare: "Sunt vindecat pe deplin. Nu am ghinion. Voi reuşi tot ceea ce-mi propun!". "Am curajul să înfrunt viaţa cu toate greutăţile ei!". "Sunt puternic, echilibrat, mă descurc în orice situaţie!". "Nu sunt singur niciodată. Mă simt protejat şi iubit!". "Sunt pregătit pentru orice. Accept ceea ce-mi rezervă viitorul!". "Ceea ce mi se întamplă este în planul divin! Toate se vor rezolva, toate vor trece!".


Karma se îmbunătăţeşte şi prin confruntarea persoanei cu problemele care o obsedează, de pildă, teama de păianjeni este indusă în mentalul unei persoane de o experienţă nefericită din trecut, de cele mai multe ori din copilărie. Se confruntă subiectul cu o situaţie asemănătoare, se retrăieşte momentul cheie, prin asumarea riscului. Subiectul va rosti următoarea afirmaţie: "Nu-mi este teamă de această vietate. Este creaţia Domnului, cel ce Le-a făcut pe toate, este parte din Univers, o iubesc şi o respect!". Nu este necesar ca subiectul să atingă păianjenul, poate să-l atingă mental şi emoţional, să-l mîngîie de la distanţă. Lanţul karmic se poate rupe şi prin terapia iubirii, aşa cum, în basme, fata cea frumoasă săruta broscoiul care se transforma într-un prinţ fermecător, deci karma nefastă se modifică pozitiv, pentru că omul începe să creadă în propria soartă, ca fiind benefică. El are, de fapt, soluţia eliberării din lanţul depersonalizării.


Lucrul pe corpul mental superior (spiritual)Karma se vindecă prin atingerea resorturilor intime, profunde ale personalităţii bolnavului. Se lucrează pe corpurile superioare prin activarea conştiinţei de sine, a mentalului superior, se trezeşte forul Eu-lui, prin rezonanţă cu Scînteia Divină, căci Eu-l este strans legat de aceasta.
Plecand de la trezirea Eu-lui, de la conştientizarea cauzelor profunde ale problemelor existente, se trece treptat la vindecare, la nivelul corpului spiritual, unde există cele mai fine straturi ale aurei în legătură cu Divinitatea. Acolo, liberul arbitru este înfrant prin inundarea cu lumină, se reface canalul de comunicare cu Divinitatea. Acest canal de lumină l-am avut activat toţi la naştere, dar de cele mai multe ori se rupe din cauza gandirii noastre materialiste, a raţionamentelor mecanice, extrem de logice. Cei care-şi folosesc preponderent emisfera dreaptă a creierului se axează pe intuiţie şi au acest canal sensibil. Dar mulţi oameni care-l au nu-l folosesc, nu se conectează la minunata energie a Divinităţii, o forţă uriaşă şi totalmente la dispoziţia lor!


Pentru a vindeca Karma la nivelul corpului mental superior trebuie să vizualizezi problema în biocîmp, prin scanarea acestui strat fin al aurei, să descifrezi semnalele primite şi să le interpretezi, ceea ce necesită măiestrie şi răbdare deosebită. Este şi o muncă de psihoterapie, căci se discută mult cu pacientul. Acesta poate să-ţi dea indicii utile şi va coopera la propria vindecare, cu condiţia să conştientizeze cauzele problemelor sale - păcate, vicii din trecut, greşeli sau preluarea de bunăvoie, din milă, altruism sau solidaritate, a problemelor emoţionale ale celorlalţi. Trebuie să rupi cordoanele create prin depedenţă atunci cand acestea au devenit nocive pentru nivelul mental sau emoţional, căci aceste cordoane reuşesc, de cele mai multe ori, să influenţeze şi buna funcţionare a corpului fizic.


Vindecarea concretă se face prin terapia iubirii, a iertării celor care ne-au greşit, în mod necondiţionat! Nu este vorba de o simplă concesie, ci de un angajament ferm. Se renunţă astfel la gandul de ură, manie, invidie, răzbunare pentru ca aceste corpuri subtile să se elibereze de cordoanele de lumină negative. Ele secătuiesc energetic corpul omenesc şi nu permit o evoluţie normală din punct de vedere spiritual.

Daniela Ghigeanu, Alba Iulia, bioenergoterapeut, membru al Asociatiei Nationale pentru Terapii  Complementare din Romania - ANATECOR

joi, 20 octombrie 2011

A inceput!


A inceput!


Doua evenimente majore au loc la acest moment. In timp ce miscarea Occupy (Ocupa) se ramifica peste tot pe planeta, Federatia Galactica inchide bazele subterane ale Cabalei Intunecate. In alte cuvinte: oamenii Pamantului se ridica si prietenii nostri galactici coboara. Este doar o chestiune de timp pana se vor intalni!David Wilcock: "MULTE baze subterane sunt acum complet curatate... materiale, echipamente si personal... de catre forte inca necunoscute. O coalitie internationala, care intentioneaza sa darame Vechea Ordine Mondiala si sa elibereze umanitatea din sclavie, isi asuma responsabilitatea. Ei par sa aibe asistenta ExtraTerestra in misiunea lor."


David Wilcock: "Nu stiu cat va mai dura pana ce rezultatele a toate acestea vor deveni publice pentru toata lumea, dar cu siguranta se pare ca Vechea Ordine Mondiala este fortata sa se predea de catre aceiasi ExtraTerestrii, care in mod sistematic ne-au protejat de un holocaust nuclear."

Matthew Ward, prin Suzy Ward: "Poate ca ati auzit ca doua vaste zone subterane, care adaposteau laboratoarele controlate de Illuminati, vehicolele, armamentul, hangarele si zonele de locuit au fost distruse, insa aceasta a avut loc prin angrenarea unor tehnologii non-agresive (eng. safe technologies, n.t.), nu cu dispozitive nucleare; si unii din tabara Illuminati-lor au fost inlaturati de la conducere, insa nu prin uciderea lor. Atat ca masuri defensive, cat si ofensive, fortele luminii folosesc doar puterea luminii si tehnologii care nu au efecte pe termen lung."


Montague Keen, prin Veronica Keen: "Putini dintre voi inteleg gradul de coruptie doar din sistemul bancar. Ei au distrus tari intregi. Ei au creat saracie si suferinta oricand si oriunde au ales sa faca aceasta. Insa locurile lor de a se ascunde au fost demolate. Ei vor face fata consecintelor actiunilor lor."


Federatia Galactica, prin Sheldan Nidle: "Prin urmare, de-a lungul ultimelor catorva luni noi am inceput sa ne intensificam asistenta, atat alaturi de aliatii nostri Pamanteni, cat si alaturi de aceia care au dorit in mod activ sa urmareaca sa foloseasca constrangerea, pentru a scoate cabala intunecata din bazele sale subterane si au avut succes. Mai departe, fortele noastre de aparare au demontat tehnologiile ‘avansate’, care se aflau sechestrate in acele baze, cu intentia de a le nega celor intunecati posibilitatea crearii unui hoas de ultim minut, pe care ei inca insista sa il planuiasca. (...) Cerurile ne sfatuiesc acum sa intervenim in cai spre care anterior nu eram inclinati sa le folosim si le-am oferit asistenta acelora care au ‘curatat’ un numar de baze subterane majore. Noi de asemenea am intrerupt sau am distrus cateva dispozitive folosite de intuneric, ca parte a operatiunilor sale complexe, care aveau ca scop prevenirea ridicarii/accesului (oemnirii, n.t.) la constiinta deplina. Momentul sosirii noastre pe taramurile voastre este la indemana!"


Federatia Galactica, prin Wanderer of the Skies: "Bazele subterane, despre care am discutat in trecut si care adapostesc acele fractiuni ale Illuminati-lor care au avut cea mai mare rezistenta la aceste schimbari, au fost intr-adevar distruse cu nici o pierdere de vieti omenesti, pe care am fost capabili sa le detectam. Un mesaj clar a fost trimis unora dintre ultimii rezistenti, in legatura cu intelegerile deja discutate, pentru predarea Illuminati-lor si capitularea lor din parcursul evolutiei voastre. Alte surse au inceput sa raporteze asupra acestor evenimente si Illuminati nu au nevoie de nici o confirmare a ceea ce s-a petrecut. Acel mesaj, dupa cum am fost capabili sa monitorizam emotiile si gandurile celor afectati, a fost chiar puternic perceput de acestia. Ei sunt acum constienti ca nu mai exista nici o alternativa si ca acesta este sfarsitul lor."  


David Wilcock: "Ce pot sa faca, in cel mai bun caz, Puterile care Au Fost este sa sustina Miscarea Occupy Wall Street, deoarece ele stiu ca intreaga lor “economie neagra” este pe cale sa fie inchisa oricum. Este prea tarziu si ei stiu aceasta. Batalia a fost pierduta. Ei nu credeau ca va fi posibil vreodata sa fie invinsi, dar ei sunt foarte constienti de colapsul lor iminent... multumita acestei vaste coalitii internationale.  (...)


Dupa cum s-a spus in Prima Parte, oameni din interior si de la varf spun acum ca incarcaturi explozive au fost puse in poduri cheie si piste de decolare de pe suprafata Statelor Unite. Sistemul (de autostrazi) (?) Interstatal Eisenhower, inca din conceptia sa, avea construite locasuri in structura podurilor, unde dispozitive incendiare puteau fi puse, in toate punctele cheie necesare pentru a le darama. "


Matthew Ward, prin Suzy Ward: "Ei (Federatia Galactica) sunt constienti de planurile Illuminati-lor si daca acestea includ armarea podurilor importante cu explozibili, care sa poata fi detonati de la distanta, ei sunt autorizati sa previna aceasta. In vreme ce aceasta poate parea o violare a legii Creatorului la o vointa libera, nu este – este onorarea vointei libere a Mamei Pamant. Dupa 11 Septembrie 2001, ea a ales ca orice alta tentativa de terorism de o asemenea proportie sa fie prevenita si, cu autorizarea Lui Dumnezeu, familia noastra universala a dejucat cu succes multe incercari." 


David Wilcock: "Unul dintre cele mai emotionante lucruri pe care le-am auzit in ultima vreme este ca un OZN sferic, avand un diametru de zece mile (aproximativ 16 km), sta acum parcat in orbita superioara a Pamantului. Peste 200 de nave mai mici au fost vazute intrand si iesind din nava mama, multumita usilor rotunde care se deschid si se inchid. La toate acestea au fost martori personalul Statiei Spatiale Internationale, printre altii. (Exista o multime de dispozitive optice la bord care ar fi putut repera nave altfel ‘invaluite’ (eng. ‘cloaked’), pentru spectrul de lumina vizibil in mod normal) "


SaLuSa, prin Mike Quinsey: "Sunt SaLuSa din Sirius si as mentiona ca unele dintre Navele noastre Mama mai mici sunt pozitionate putin mai aproape de Pamant, permitandu-ne sa ajungem mai repede la voi cu navele noastre de cercetare. Nevoia de a-i urmari pe Cei intunecati si activitatile lor este vitala in aceste faze de sfarsit, care duc la inlaturarea lor. Astfel ii putem opri de la a mai incerca inca un nou incident major, menit sa intarzie sfarsitul lor. "
* Mişcarea "Occupy" este o mișcare de protest globală  care s-a desfășurat pe 15 octombrie împotriva celor pe care populaţia îi consideră vinovaţi pentru criza financiară. Mişcarea "Occupy Wall Street" protestează împotriva confiscării ipotecilor imobiliare, ratei înalte a şomajului şi împotriva fondurilor de salvare a multor companii şi instituţii financiare americane, aprobate în 2008.


* Siteul central al mişcării este http://15october.net/. „Puterile lumii lucrează în beneficiul câtorva, ignorând majoritatea şi preţul uman şi de mediu pe care trebuie să se sfârşească”, spun iniţiatorii acţiunii, care îndeamnă la proteste paşnice. (sursa: Money.ro)

luni, 17 octombrie 2011

Legea atractiei - Puterea vizualizarii

Dragă cititorule,

Trăim pe o planeta minunata. Exista aici atât de multa Iubire si Frumuseţe. Insa puterile care o conduc, guvernele si elitele, se pare ca pur si simplu nu vor sa acţioneze corect. Pamantul-Mama produce suficiente resurse care sa permită unui număr de cel puţin 10 miliarde de oameni sa trăiască in pace si belşug, dar toţi conducătorii noştri nu pot sa se gândească decât la modalităţile prin care sa-si păstreze puterea, creând conflicte si războaie si obligându-ne sa plătim tot mai mult si mai mult. Prin frăţii obscure si operaţiuni secrete, ei ignora voinţa oamenilor. Încearcă sa ne tina intr-o stare de dependenta si frica prin intermediul mass-mediei pe care o controlează.


Nu e timpul sa schimbam toate astea ? Nu e timpul ca NOI sa fim cei care decidem cum trebuie sa fie condusa planeta noastră ? E mai uşor decât ai crede. Da, într-adevăr. Exista o lege a fizicii de care probabil ca ai auzit deja, care e perfecta pentru a pune capăt acestei vechi paradigme, acestui sistem învechit si depăşit in care cei bogaţi si putini ne controlează pe noi, ceilalţi. Aceasta lege se numeşte ”Legea Atracţiei”. Aceasta susţine ca orice lucru asupra căruia ne concentram si pe care-l simţim cu adevărat in inimile noastre îl putem atrage către noi. Te poţi documenta despre aceasta lege pe internet sau la biblioteca (poţi citi ”Secretul”, de exemplu). Vei găsi foarte multe istorisiri ale unor oameni care au reuşit sa-si schimbe vieţile in acest fel. Aceasta lege se poate pune in practica prin vizualizare. Când vizualizezi ceva ce îţi doreşti şi simţi o bucurie CA SI CAND S-AR FI ÎNTAMPLAT DEJA, se va manifesta.


Poţi aplica aceasta lege in viata ta personala, dar si in beneficiul planetei si al omenirii. Cu cat se concentrează mai mulţi oameni asupra acestei legi, cu atât devine mai puternica energia ei. Energia creata de un grup de oameni se multiplica si devine mai puternica decât numărul celor care ii dau naştere. Nu trebuie sa ne crezi pe cuvânt, totul a fost demonstrat ştiinţific. Poţi urmări un clip pe care l-am făcut despre acest subiect, pe care-l găseşti aici:  VisualizeDaily.   (transcrierea o gasiti AICI)

Exista deja numeroase vizualizări si meditaţii in grup. Pentru Pace Mondiala, de exemplu. Si totuşi, nu avem parte de aceasta pace. Oare nu au funcţionat aceste acţiuni ? Bineînţeles ca au funcţionat. Poţi observa asta in clipul nostru. Problema e ca, odată ce energia paşnica si-a îndeplinit rolul, daca, intre timp, puterile aflate la conducere continua sa lucreze in direcţia opusa, totul se întoarce la situaţia deja existenta. Soldaţilor li se ordona sa pună mana pe arme din nou, asta după ce renunţaseră la ele, nivelul criminalităţii creste iar din cauza situaţiei dificile cu care oamenii încă se confrunta, etc. De aceea trebuie sa ne concentram asupra unui lucru care nu mai poate fi întors. Niciodată. Iar acest lucru este: O STRAPUNGERE (pentru totdeauna a barierelor, dincolo de care, revenirea la starea iniţială sa fie cu neputinţă, n.t.).Nu-ti face griji ca nu ştii asupra cărui lucru anume trebuie sa te concentrezi. Energia este de la sine foarte inteligenta si îşi va găsi singura calea. După cum ai putut observa in clipul nostru, atunci când oamenii vizualizează pacea, numărul crimelor se reduce, la fel si cel al accidentelor, la fel si cel al pacienţilor care ajung la urgenta, iar piaţa valutara este clar influenţată. Pacea e pace, o descoperire e o descoperire. Energia ştie încotro sa se îndrepte. Daca ne concentram pe o descoperire, aceasta va găsi cea mai slaba veriga din lanţ care menţine încă in picioare aceasta paradigma învechita. Si O VA RUPE.


Când un număr suficient de mare de oameni o vor vizualiza si o vor simţi in inimile lor, atunci se va întâmpla. Poate va fi cel de-al 6.578-lea participant cel care va da un ultim impuls vechii paradigme sau poate ca va fi cel de-al 10.234-lea, dar aceasta paradigma învechita va dispărea. Aşteaptă si vei vedea.


Concentrează-te pe ceva care te face foarte, foarte fericit. Si încearcă sa simţi ca s-ar fi întâmplat deja. Fie ca e un discurs al lui Obama care dezvăluie existenta OZN-urilor, sau ca oamenii vor avea acces gratuit la energie, sau ca un ziar sau un post de televiziune va dezvălui ca atentatul de la 11 septembrie a fost comandat din interior, sau orice altceva la fel de important. Totul se rezuma la acelaşi lucru: sfârşitul erei controlului celor Întunecaţi. Eşti liber sa alegi.Mai importanta ca orice este bucuria pe care ai simţi-o daca aceasta descoperire tocmai s-ar fi întâmplat. Vizualizează, de exemplu, ca războiul si foametea lasă cale libera păcii si belşugului pe toata suprafaţa planetei, ca disperarea copiilor e înlocuita de dreptul de a spera, ca stresul si frica fac loc fericirii si timpului petrecut cu cei dragi, ca politicienii corupţi si cadrele medicale inapte cedează locul conducătorilor dedicaţi si adevăratelor metode de vindecare. Toate acestea EXISTA DEJA pe planeta noastră, dar încă se afla sub opresiunea sistemului obscur. De aceea avem nevoie de descoperiri. Si vom face totul sa devina realitate!


Nu vom stabili o data si un loc de acţiune comuna, te rugam sa acţionezi ACUM!


Nu contează cat timp acorzi acestui lucru, 5 secunde sunt suficiente. Contează sa simţi cu adevărat bucuria acestei descoperiri, ca si cum s-ar fi întâmplat deja. E suficient ca mica (dar IMPORTANTA) ta contribuţie sa se adauge nenumăratelor cai prin care funcţionează Legea Atracţiei. Împreuna o transformam intr-o putere URIASA care va schimba pentru totdeauna aceasta lume, in beneficiul oamenilor.


Te rugam sa încerci, măcar o data. Opreşte-te din ce faci (probabil din citit) si închide ochii. Imaginează-ti ca te uiţi la o ştire de ultim moment despre ceva ce iţi doreai sa se întâmple de foarte mult timp si simţi bucuria care te-ar invada in acel moment. Vizualizează.... ACUM!!!!!


Asta a fost ! Ti-a plăcut ? Conştiinţa noastră colectiva a înregistrat aportul tău. Iţi mulţumim. Contribuţia ta a fost adăugata unui val uriaş de energie ce trebuie sa schimbe paradigma, val care traversează deja întreaga planeta. Legea atracţiei va face astfel încât totul sa se concretizeze.


Daca ai făcut exerciţiul de vizualizare, acum vine a doua parte importanta, care funcţionează după principiul ”toata lumea ştie pe toata lumea”. Se spune ca prin sase mesaje date mai departe, poţi ajunge la fiecare persoana de pe planeta. Aşa ca, te rugam sa dai mai departe acest mesaj tuturor din agenda ta de mail despre care ştii ca le-ar face plăcere sa ia parte la o asemenea acţiune. Făcând asta, putem da naştere unei enorme armate de lumina, chiar si intr-o singura zi.


Iţi mulţumim foarte mult ca te-ai alăturat acestei cauze. Pamantul-Mama si noi toţi cei care acţionam in numele păcii si armoniei, la fel ca tine, iţi vom fi recunoscători ţie si tuturor celor care au luat parte la aceasta acţiune, pentru ca facem toate astea IMPREUNA! Te rugam sa dai acest mesaj mai departe acum. Nu amâna. ACUM e momentul.


Iţi mulţumim!!!


Adriano, Boogy, Guillermo, Jimena, Ale, Teddy, Eduardo, Cristian, Kiki, Stephan, Martin, Ute, Alain, Luísa, Kees, Alexandre, André, Winny, Milna, Puk, Per, Cagga, Diana, Dana, Gertie, Mara, U2awaking, Camelia, Gloria, Steve, Krystal, Elizabeth, Livia, Siniša, Leif, Sorin, Danusa, Yonghun, Takuya, Toni, Gloria, Charlotte, Guillermo, Maja, Zeljka, Haim, Claudio, Bénédicte, Stella, Darko, Slava, Javier, Michelle, Louise, Anneliese, Casandra, Eniko, (iti poti adauga numele aici).

P.S. Dupa ce paradigma se va fi schimbat, ne putem folosi puterea colectiva in alte cauze. Cum ar fi curatarea planetei, ajutorarea celor nevoiasi, etc. Daca ti-ar placea sa te alaturi si unor astfel de actiuni, lasa-ti numele in josul site-ului nostru, VisualizeDaily. 


duminică, 16 octombrie 2011

Radio Vocea Sufletului


Cea mai importanta calatorie a vietii noastre este cea care duce in adancul sufletului. Toate lucrurile care ne emotioneaza pozitiv, care ne bucura, care ne fac fericiti sunt tot atatea porti de acces catre lumea de dincolo de ganduri...


Radio Vocea Sufletului, acest spatiu al muzicii si cuvintelor pe care l-am creat impreuna cu aproape 30 de oameni entuziasti, isi propune sa va poarte pe aripile lui in locuri de taina, sa va dea speranta ca putem construi o lume a binelui si a frumosului.


La Radio Vocea Sufletului puteti sa va simti pe drumul spre "acasa" impreuna cu cei care aspira la un Cer Nou si un Nou Pamant...


Alaturi de muzica pentru suflet, aici veti putea intalni oameni remarcabili si veti putea audia emisiuni menite sa aduca mai multa lumina si cunoastere in vietile tuturor. Iata cateva dintre acestea: "Stirile pozitive ale zilei", "Radacinile dacice ale poporului roman", "Medicina psihocauzala", "Locurile de taina ale Romaniei", "Interviuri pe frecventa sufletului", "Scoala Hiperboreana", "Cartea saptamanii", "Agenda culturala a Bucurestiului", "Lumea secreta a plantelor" si altele.


Bucurati-va 24 de ore din 24 de Radio Vocea Sufletului! Auditie placuta!

Clik RADIO VOCEA SUFLETULUI

P.S. Cei care doresc sa sprijine acest proiect sunt rugati sa posteze pe blogul sau siteul lor unul dintre bannerele de mai jos si sa ne anunte de acest lucru pentru a putea sa ii introducem la rubrica noastra de parteneri media. Multumim anticipat!

Adresa la care va rugam sa faceti trimiterea pe site: http://www.radiovoceasufletului.ro/


Daniel Roxin

vineri, 14 octombrie 2011

Incheierea Calendarului Mayas

Ce va insemna incheierea Calendarului Mayas, in data de 28 octombrie 2011?


A existat de ceva timp o discutie despre data reala la care se incheie Calendarul Mayas – 28 octombrie 2011 sau 21 decembrie 2012 si, intr-un fel oarecum paradoxal, nu s-a definit ce va insemna „sfarsitul” lui.  Pe masura ce ne apropiem de ziua de 28 octombrie 2011, ar putea fi important de clarificat definitia acestui „sfarsit”. Mayasii contemporani nu mai urmaresc ciclurile lungi ale sistemului calendaristic stravechi si, prin urmare, nu doresc sa ia o atitudine în privinta acestui subiect. Pe de alta parte, vechiul popor mayas a lasat un mesaj la monumentul Tortuguero 6, despre ce se astepta el sa insemne sfarsitul Calendarului. Mesajul spune ca, în esenta, entitatea finalizarii perioadei de noua trepte, Bolon Yokte Kuh, isi va face aparitia în toata insemnele sale de gala. Mie cel putin imi este foarte clar ca asta inseamna ca atunci se vor manifesta cele noua niveluri de constiinta, ce corespund celor noua valuri de evolutie. (Cei care doresc sa citeasca o discutie detaliata despre acest subiect pot consulta fie articolul meu despre monumentul Tortuguero, pe www.calleman.com, fie cartea scrisa de Mark van Stone, 2012 Prophecy and Science of the Ancient Maya/2012 – Profetia si stiinta mayasilor stravechi).


Prin urmare, descrierea facuta de mayasii stravechi, despre sfarsitul Calendarului este foarte ezoterica – sau abstracta, daca vreti – si în locul în care se afla ea, trebuie cerute criterii mai masurabile despre ce inseamna sfarsitul Calendarului. In intelegerea mea, intrucat valul al Noualea ii aduce lumii o constiinta a Unimii, criteriul pentru sfarsitul Calendarului Mayas este acela ca se prabuseste civilizatia bazata pe dualitate, care ar include nu doar sistemele de conducere, dar si sistemul economic capitalist. Acesta este lucrul la care eu simt ca avem motive sa ne asteptam, pentru 28 octombrie 2011 – si nu doar aici, pe planeta noastra, ci pretutindeni în univers, în locuri cu care poate ca nu suntem în contact. Acesta din urma este o consecinta a faptului ca acest Calendar Mayas nu se bazeaza pe cicluri astronomice din sistemul nostru solar local, ci are o origine cu adevarat cosmica, divina, atotcuprinzatoare.


Pe de alta parte, data de 21 decembrie 2012 nu are niciun fel de semnificatie reala, chiar daca arheologii în special vor spune ca aceasta data, sau 23 decembrie 2012,  marcheaza sfarsitul Calendarului. M-a surprins cat de multi oameni – numiti, uneori, lideri ai procesului de evolutie – au acceptat aceasta data, fara sa se gandeasca. La urma urmei, ea are energia tzolkin de 4 Soare/Ahau, care exclude, prin definitie, faptul ca este o data de sfarsit. In privinta acestui subiect, oameni care, dupa parerea mea, ar fi trebuit sa stie mai bine si care dealtfel s-ar putea sa fie foarte critici la adresa opiniilor stabilite, s-au alaturat  arheologilor – un grup de oameni care considera Calendarul Mayas drept o superstitie. (Prin urmare, de ce ar fi ei atat de incredere pentru omenire, intr-o chestiune atat de cruciala?) O data reala de sfarsit trebuie sa aiba energia de 13 Soare/Ahau, cum e cea din 28 octombrie 2011, pentru ca doar avand aceasta energie, toate valurile ar oferi transparenta totala luminii creatiei. Si poate ca cineva doreste sa adaug ca doar cu o astfel de transparenta s-ar putea sa aiba loc o prabusire a civilizatiei noastre, bazate pe  dualitate.


Se mai poate spune, cu oarecare certitudine, ca timpul – asa cum l-am cunoscut pana acum – ca fiind dirijat (asa-numita sageata a timpului), s-ar putea sa ajunga la un sfarsit, la fel ca si Calendarul Mayas. Motivul este ca, pana in data de 28 octombrie 2011, evolutia planetei noastre si universul au fost conduse de noua valuri diferite, ce au dezvoltat fenomene intr-o maniera dirijata – de la samanta, la fructul matur. Prin urmare, este în primul rand o confuzie, atunci cand oamenii spun ca acest Calendar Mayas are o natura ciclica. Este adevarat ca tzolkin-ul, calendarul sacru de 260 de zile – care constituie singurul aspect al stravechiului sistem calendaristic profetic, folosit în continuare de mayasi – are o natura ciclica. Noi insa nu ne referim la acest calendar, atunci cand discutam despre Calendarul Mayas, ce se incheie la 28 octombrie 2011. Ceea ce ajunge la desavarsire sunt cele noua niveluri de evolutie, cele noua valuri dirijate, care au creat universul, la cea mai ampla scara. Cel putin in ceea ce priveste nivelul sau de constiinta, evolutia universului se va fi incheiat atunci si isi va fi atins, atunci, cea mai inalta stare cuantica. Spun de foarte mult timp ca este mult mai relevant sa discutam despre incheierea unui urcus spre cel mai inalt nivel al unei piramide de noua trepte, decat sa discutam despre un „sfarist “ al Calendarului.


Mai exista totusi cateva intrebari despre modul în care atingerea celui mai inalt nivel de constiinta, s-ar aplica experientei noastre despre timp si ce calendar – daca va fi vreunul – va urma dupa 28 octombrie 2011. Spre exemplu, vor continua sa ne influenteze viata personala, diferitele energii ale tzolkin-ului? Cele noua valuri vor continua indefinit, cu frecventele lor actuale – sau se vor opri? La o consideratie mai atenta, probabil ca este neverosimil ca tzolkin-ul va continua, daca valurile se opresc, de vreme ce tzolkin-ul este în esenta un microcosmos temporal al valurilor. Pe de alta parte, daca valurile continua, acelasi lucru ar fi cel mai probabil pentru tzolkin, intrucat el reprezinta un microcosmos al acestor valuri. Daca valurile – in special valul al Noualea – continua dupa 28 octombrie 2011, ar trebui totusi sa fim constienti ca acest lucru nu va insemna ca evolutia continua. Evolutia este un fenomen care are o natura atat biologica, cat si culturala, fiind generata pe masura ce universul urca spre niveluri din ce în ce mai inalte de constiinta si prin intermediul proceselor în treisprezece pasi – de la samanta la fructul matur. Pentru ca la 28 octombrie 2011 universul atinge cea mai inalta starea cuantica a sa, nu va mai exista nicio stare mai inalta spre care sa evolueze. Mai exact, daca valurile continua intr-adevar nedefinit, acest lucru ar fi simtit mai mult ca un proces de macinare a lumii si fiintelor umane. El ar continua, pana cand constiinta Unimii a valului al Noualea s-ar instaura în sfarsit si toate fenomenele incompatibile cu ea ar fi indepartate.


Nu cred ca este inca posibil sa ne pronuntam daca valurile vor ajunge sau nu vor ajunge la un final, chiar daca sunt tot mai inclinat sa cred ca ele vor continua indefinit. Legata de aceasta incertitudine este intrebarea care sunt calendarele cele mai semnificative de urmat, dupa 28 octombrie 2011. Ar trebui deci sa fim constienti ca, în lunga istorie a Calendarului Mayas, multe aspecte ale sistemului calendaristic au venit si au plecat deopotriva. In functie de era anume in care traiesc oamenii, diferite aspecte ale sistemului Calendarului ar putea sau nu ar putea fi utile. In acest fel a aparut si a disparut Numaratoarea Lunga, pentru ca, in esenta, ea a fost semnificativa doar intr-o era anume, iar apoi a devenit simtita mai putin intens de mayasi, ajungand sa o piarda complet. Noi insine am cunoscut, de curand, acelasi fenomen al unui aspect al sistemului Calendarului, ce a devenit dintr-odata util, intrucat el a devenit necesar pentru urmarirea valului al Noualea, avand o perioada de 18 zile, pentru a intelege cursul evenimentelor. Acum cativa ani, un calendar de 18 zile nu ar fi fost insa foarte util si inca ramane de vazut ce calendar – daca va fi vreunul – va fi important de urmat, dupa 28 octombrie 2011.


Carl Johan Calleman
4 Cremene, 6 octombrie 2011