vineri, 15 octombrie 2010

Palatul lăuntric de Cristal şi Deschiderea Sălilor din Amenti


Notă: Acest mesaj de la Hathori conţine instrucţiuni pentru o puternică meditaţie energetică, numită „Palatul lăuntric de Cristal şi Deschiderea Sălilor din Amenti”. Puteţi folosi această meditaţie în folosul personal, ori de câte ori doriţi. Totuşi, instrucţiunile pentru acest proces energetic sunt comunicate acum, pentru cei care au ales să participe la Meditaţia Planetară de Activare susţinută de Hathori, care va avea loc în 31 Octombrie 2010. Un grup se va reuni la Seattle, Washington, pentru a participa la această meditaţie. Aceste informaţii sunt pentru cei care nu pot participa la seminar, dar ar dori să participe la meditaţie, împreună cu alte persoane din toată lumea.


Un mesaj planetar de la Hathori, transmis prin Tom Kenyon


Prin meditaţia pe care o transmitem acum, puteţi accesa nivele mai înalte de creativitate înnăscute în voi şi să dobândiţi acces la ceea ce noi numim Mintea voastră Superioară – care este pur şi simplu un aspect al conştiinţei voastre care se extinde dincolo de limitările conştienţei voastre, aşa cum este ea experimentată în mod obişnuit, în limite de spaţiu şi timp. Această Minte Superioară – acest aspect interdimensional al conştiinţei voastre – este o sursă potenţială de mare inspiraţie, înţelepciune, intuiţie şi creativitate. Palatul lăuntric de Cristal se referă la glanda pineală, deoarece o parte din structura sa are o natură cristalină. Aceste mici cristale de calcit au proprietăţi piezoelectrice, ce pot răspunde domeniilor mai înalte de lumină. Activând aceste potenţiale cristaline din glanda voastră pineală, deschideţi un portal către Mintea voastră Superioară, ceea ce vă poate aduce vouă şi omenirii, un influx de creativitate, intuiţie şi soluţii la problemele personale şi colective. Meditaţia are trei faze.


Faza 1
 
Prima etapă implică activarea chakrei inimii şi intrarea într-o rezonanţă ce se simte la nivelul inimii, cu Pământul. Această legătură prin inima voastră vă conectează la înţelepciunea Pământului şi la procesul ascensional prin care evoluează planeta voastră. Asta se face prin natura voastră emoţională, adică, transmiţând apreciere sau recunoştinţă către Pământ. Acesta este un aspect foarte important al meditaţiei, deoarece energia Pământului este mult mai vastă decât a voastră. Vă poate ajuta să vă stabilizaţi în acest proces şi vă leagă de procesul de ascensiune prin care trece planeta voastră. În această fază a meditaţiei, vă focalizaţi atenţia în chakra inimii, amplasată în centrul pieptului vostru şi simţiţi apreciere, sau recunoştinţă faţă de Pământ, pentru viaţa în sine. În funcţie de nivelul vostru de dezvoltare, unii dintre voi, pur şi simplu vor sta liniştiţi cuprinşi de acest simţământ de apreciere sau recunoştinţă faţă de Pământ. Alţii, ar putea să simtă cum aceste energii curg din ei în Pământ. Alte persoane cu avansate abilităţi interdimensionale, s-ar putea să se surprindă plutind în spaţiu, trimiţând aprecierea sau recunoştinţa lor Pământului din această poziţie avantajoasă şi/sau dintr-o stare de a fi mult extinsă. Deci, există multe moduri de experimentare. De asemenea, această fază este o transformare energetică a unei forme–gând colective, menţinută de omenire. Această formă–gând este credinţa că Pământul poate fi folosit, chiar abuzat, conform scopurilor oamenilor, fără a ţine cont de efectele asupra altor forme de viaţă. Aceste forme–gând trebuiesc înlăturate şi transformate, dacă omenirea va fi să supravieţuiască perioadei de tranziţie în care se află acum. Astfel, când întreprindeţi această simplă acţiune de a transmite apreciere sau recunoştiinţă Pământului, simultan vă conectaţi la ascensiunea planetei şi contribuiţi la transformarea acestei forme–gând foarte distructive: aceea că dominaţi şi aveţi putere asupra Pământului. În Noul Pământ, a avea grijă de alţii va fi nota fundamentală, împreună cu înţelegerea interconectivităţii întregii vieţi şi onorarea Pământului.


Faza 2

După ce aţi trăit acest câmp vibraţional de apreciere sau recunoştinţă faţă de Pământ, timp de cel puţin 5 minute, schimbaţi atenţia de la inimă la glanda pineală din centrul capului şi ascultaţi Acordarea Glandei Pineale. Această meditaţie pe sunete este puţin mai lungă de 5 minute şi a fost special creată pentru a vă susţine în activarea potenţialelor nefolosite din structura cristalină a propriei voastre glande pineale. Sunetele pe care le veţi auzi sunt analoage fluctuaţiilor din tărâmurile luminii. Ele vă acordează fin receptivitatea şi abilităţile de percepţie subtilă ale acestei glande. Este similar cu deschiderea unei antene şi apoi acordarea ei la tărâmurile superioare de lumină şi la ceea ce ne-am referit mai devreme ca fiind Mintea voastră Superioară. Pe întreaga durată a acestei meditaţii pe sunete, a acestei Acordări, atenţia voastră se află în centrul capului, în zona glandei pineale. Nu aveţi nimic de făcut decât să menţineţi atenţia în această zonă. Atunci când mintea hoinăreşte, o aduceţi înapoi la glanda pineală. Lăsaţi ca sunetele să rezoneze şi să activeze această zonă a creierului vostru. În funcţie de nivelul vostru de conştienţă, unii dintre voi ar putea experimenta schimbări subtile, nedefinite, în această zonă. Alţii ar putea experimenta geometrii complexe de lumină. Alţii s-ar putea să se experimenteze înafara lor, observând fluctuaţiile concrete ale energiei din glanda pineală. De asemenea, există multe alte perspective posibile de percepţie. În această fază, lucrul important este „să nu încerci” să faci ceva. Doar lăsaţi ca lucrurile să se desfăşoare. După ce se încheie această fază a meditaţiei, treceţi la etapa a treia, finală, la care ne referim ca fiind Deschiderea Sălilor din Amenti.


Faza 3

Folosim termenul de „Sălile din Amenti” în două moduri. Primul se referă la un depozit eteric de informaţie ce se află sub Sfinxul din Cairo, Egipt. Al doilea înseamnă intrarea într-o stare mentală înalt vibraţională, prin intermediul căreia intraţi în contact cu Mintea vostră Superioară. Acest al doilea aspect este cel ce trebuie avut în vedere în această meditaţie. Această fază a meditaţiei vă dă un acces direct la Mintea voastră Superioară şi la vastele sale potenţialităţi. Spre deosebire de celelalte două faze, în aceasta atenţia voastră se află simultan în multe locuri. Le vom prezenta în ordine. Unele persoane vor fi capabile să menţină atenţia doar într-un singur punct, la un moment dat. Altele vor fi capabile să menţină atenţia simultan în mai multe puncte. Pur şi simplu, menţineţi atâtea puncte cât puteţi. Dacă veţi continua să folosiţi această metodă, în cele din urmă vă veţi dezvolta abilitatea să menţineţi simultan atenţia în mai multe puncte şi această abilitate (de a vedea mai multe perspective în acelaşi moment), este o puternică metodă de antrenare pentru dezvoltarea conştienţei interdimensionale.


Primul punct asupra căruia vă amplasaţi atenţia este în zona în care se află punctul BA. Acesta nu este punctul în care se află Sufletul vostru Ceresc sau Sinele vostru Superior; acesta este un punct energetic de acces. BA se referă la Sufletul vostru Ceresc, sau, conform altui mod de a vedea lucrurile, la Sinele vostru Superior. Dacă vă ridicaţi mâinile deasupra capului, locul unde se ating degetele este punctul BA. (Atenţie: în această meditaţie nu ţineţi mâinile deasupra capului. Informaţia vă ajută doar să găsiţi zona punctului). În această fază finală a meditaţiei, atenţia voastră este în punctul BA şi transmiteţi apreciere şi recunoştinţă acestui aspect al vostru, ce este în afara spaţiului şi timpului. Adică, transmiteţi apreciere sau recunoştinţă pentru influxul de înţelepciune, intuiţie, creativitate şi inspiraţie, cât şi pentru soluţiile posibile la problemele cu care s-ar putea să vă confruntaţi. Aceasta este o parte foarte importantă a acestei faze. Armonica – semnătura vibraţională – de apreciere sau recunoştinţă activează BA-ul, Sufletul vostru Ceresc sau Sinele vostru Superior. Prin această acţiune deschideţi un portal către Mintea voastră Superioară şi, de asemenea, puneţi capăt unei alte forme-gând limitative, care a chinuit omenirea de eoni. Această formă–gând nu este decât credinţa că sunteţi separaţi de propria voastră divinitate – că, cumva, sunteţi mai puţin decât ea şi că nu meritaţi să primiţi darurile propriei voastre divinităţi. Această formă–gând a fost introdusă pentru a vă controla prin intermediul religiilor. Ea vă limitează foarte mult şi vă face rău, pentru că vă neagă accesul la înţelelpciunea voastră mai înaltă, la viziunea vostră spirituală, la capacitatea voastră de a discerne adevărul de minciună şi la capacitatea voastră de a schimba realitatea, aşa cum doriţi. Nu putem sublinia îndeajuns cât de perfidă este această formă– gând limitativă, nici cât de semnificativă este acţiunea vostră de a menţine această nouă formă–gând (adică că nu există o separare între voi şi Sufletul vostru Ceresc, Sinele Superior, sau Divinitate), în timp ce trimiteţi aprecierea sau recunoştinţa voastră către BA, NU cereţi, pledaţi, cerşiţi sau vă rugaţi către Sufletul vostru Ceresc, Sinele Superior, sau un zeu. Pur şi simplu deschideţi o trecere către o altă parte a propriei voastre fiinţe. Pe măsură ce continuaţi această fază, veţi simţi un răspuns de la Sufletul vostru Ceresc – o mişcare din punctul BA în jos, în glanda voastră pineală. Aceasta este coborârea energiei din Mintea vostră Superioară, împreună cu intuiţia şi o mai multă putere pentru acele aspecte al fiinţei voastre pe care le cunoaşteţi ca trupul şi mintea voastră. Aceste puteri sporite sunt sub formă de lumină spirituală, de care aţi putea să fiţi sau nu conştienţi. În măsura în care permiteţi ca energia din punctul BA să continue să coboare, al doilea punct în care vă focusaţi atenţia va fi glanda pineală, permiţând coborârea energiei din Sufletul Ceresc în structura cristalină a glandei pineale. Dacă sunteţi capabili, aduceţi în atenţia voastră, simultan, un al treilea punct, cheakra inimii din centrul pieptului, astfel încât influxul se deplasează de la Sufletul Ceresc la glanda pineală şi centrul inimii. În acest moment, trimiteţi apreciere sau recunoştinţă Sufletului vostru Ceresc, BA-ului vostru, pentru revelarea Minţii voastre Superioare.


În final, pentru aceia dintre voi care sunt mai avansaţi, plasaţi-vă atenţia în al patrulea punct, care este chiar centrul Pământului, astfel încât influxul Minţii voastre Superioare să curgă de la Sufletul Ceresc în glanda pineală, în chakra inimii şi în centrul Pământului. Nu va preocupaţi în câte puncte puteţi amplasa simultan atenţia; menţinerea ei în primul punct – în BA – este suficientă la început. Aşa cum am menţionat anterior, dacă continuaţi această meditaţie, în cele din urmă, veţi fi capabili să menţineţi atenţia în mai multe puncte simultan. Scopul acestei meditaţii este să activaţi potenţialele nefolosite şi abilităţile din natura voastră interdimensională şi să dobândiţi accesul la propria voastră Minte Superioară, pe care, apoi, o puteţi folosi pentru a umple viaţa voastră cu noi înţelegeri, intuiţii, forme de inspiraţie şi soluţii creative la problemele cu care s-ar putea să vă confruntaţi (fie individual, fie colectiv). Datorită faptului că sunteţi conectaţi la întreaga viaţă, în măsura în care vă deschideţi către potenţialele propriei voastre Minţi Superioare, îi ajutaţi pe semenii voştri să realizeze şi ei acest lucru. Vă prezentăm în acest moment această meditaţie pentru aceia care doresc să ni se alăture când vom face Activarea Planetară în data de 31 Octombrie 2010. Vă solicităm ca să parcurgeţi acest proces de multe ori înainte de această dată, astfel încât să fiţi bine familiarizaţi cu el şi să-l stăpâniţi, într-o oarecare măsură. În 31 Octombrie, la ora 3pm PST (24.00 - ora Romaniei), vor intra în această meditaţie aceia dintre noi care s-au reunit pentru evenimentul din Seattle. Sunteţi invitaţi să vă alăturaţi, indiferent de locul în care vă aflaţi. Printr-o stare vibraţională comună (apreciere sau recunoştinţă), vom transcende împreună timpul şi spaţiul. Vom însufleţi Palatul lăuntric de Cristal şi vom Deschide Sălile din Amenti pentru propriul nostru beneficiu şi pentru binele omenirii.


Rezumat


Această meditaţie pe care o numim Palatul launtric de Cristal şi Deschiderea Sălilor din Amenti durează aproximativ 15 minute. În primele 5 minute trimiteţi apreciere sau recunoştinţă către Pământ, împreună cu înţelegerea faptului că amplificaţi o formă–gând şi o adăugaţi în reţeaua planetară – o contrapondere la forma–gând distructivă, că omenirea domină şi are putere asupra Pământului. Înlocuiţi această formă–gând perfidă cu una nouă – oamenii sunt atât co-creatori împreună cu Pământul cât şi în slujba vieţii. După ce aţi petrecut cel puţin 5 minute în acest câmp vibraţional de apreciere sau recunoştinţă faţă de Pământ, treceţi în faza doi, care durează puţin peste 5 minute. Asta implică să ascultaţi Acordarea Glandei Pineale, lăsând ca sunetul să lucreze, pur şi simplu menţinând atenţia în centrul capului. În faza trei, care va dura 5 minute, atenţia voastră se deplasează în punctul BA, deasupra capului. În timpul acestei faze transmiteţi apreciere sau recunoştinţă către Sufletul vostru Ceresc, Sinele vostru Superior, deschizând o cale către Mintea voastră Superioară, înţelegând că prin acest lucru nu numai că deschideţi o conexiune cu un aspect superior al vostru, ci şi, simultan, transformaţi o formă-gând negativă susţinută de omenire. Această formă-gând este că sunteţi mai puţin decât propria voastră Divinitate şi că nu meritaţi un acces direct, ci aveţi nevoie de un intermediar. Din perspectiva noastră, nu aveţi nevoie de nici o persoană, de nici o entitate sau organizaţie, ca să fie intermediar între voi şi Sinele vostru Superior, Mintea lui Dumnezeu sau propria voastră Divinitate. În timpul acestei faze permiteţi unui influx de energie să coboare din Mintea voastră Superioară, care este accesată prin intermediul Sufletului vostru Ceresc, în Sinele vostru Superior, în glanda pineală. Dacă puteţi menţine mai multe puncte de atenţie, permiteţi acestui influx să coboare în chakra inimii din centrul pieptului şi, în cele din urmă, în centrul Pământului. Momentul acestei meditaţii este atât favorabil cât şi de bun augur. Sunteţi într-un moment critic al ascensiunii Pământului. Nu sunteţi neputincioşi în mijlocul haosului care creşte – nicidecum. Aveţi în voi puteri şi abilităţi care aşteaptă decizia voastră.

Hathorii
29 August 2010

 

Gândurile şi observaţiile lui Tom

 

Primul lucru care m-a frapat la acest ultim mesaj al Hathorilor, este faptul că au numit două dintre formele-gând profund nocive care afectează cultura lumii noastre. După părerea lor, aceste două forme-gând sunt un fel de otravă mentală, emoţională, spirituală, care ne afectează chiar sinele şi lumea în care trăim. Primul dintre aceste forme-gând perpetuează credinţa că dominăm Pământul şi că acesta poate fi folosit şi abuzat după dorinţa noastră. O parte importantă a crizei actuale ecologice globale, ce îi permite să continue să existe, este direct legată de această formă-gând, ce este exprimată succint în cartea Genezei. Recent, am citi unele lucrări ale unor savanţi care sugerau că traducerea King James (varianta oficială) în engleză a acestui text al Bibliei, era de fapt o interpretare eronată a acelui pasaj din Geneză 1:26-28. Dar, interpretat greşit sau nu, a alimentat aroganţa umană ce subliniază filozofia noastră cât şi atitudinile noastre culturale, ştiinţifice şi tehnologice. Rana provocată de această formă-gând afectează ecosistemul nostru, chiar ţesătura vieţii. A doua formă-gând pe care ei o abordează, are rădăcinile în religie. Aceasta este credinţa că noi suntem cumva separaţi de Sinele nostru Superior, Divinitate, Mintea lui Dumnezeu, sau oricum doriţi să le numiţi. Rezultatul acestei forme-gând este că suntem alungaţi din tărâmurile luminii şi spiritului de propria noastră auto-condamnare. Hathorii sunt foarte clari cu privire la atitudinea lor referitoare la această formă-gând. În opinia lor, nu există o separare între noi şi Sufletul nostru Ceresc, Sinele nostru Superior, sau Divinitatea noastră (oricum doriţi să le numiţi). Nu avem nevoie de intermediari între noi şi natura noastră divină. Iar perpetuarea acestei credinţe că nu suntem demni de a primi darurile tărâmurilor de lumină, în realitate, ne împiedică primirea graţiei şi a vindecării, care sunt drepturile noastre din naştere. Acest tip de graţie vindecătoare din tărâmurile de lumină izvorăşte în noi din alte aspecte ale sinelui nostru, nu din o forţă înafara noastră.


Meditaţia: Palatul lăuntric de Cristal şi Deschiderea Sălilor din Amenti


Faza 1

În prima fază a meditaţiei, când transmiteţi apreciere sau recunoştinţă către Pământ din chakra inimii (aflată în centrul pieptului), o faceţi cu înţelegerea că Pământul este ceva de o imensă valoare ce trebuie onorat şi protejat, nu ceva de subjugat şi jefuit. Hathorii privesc aceste două cuvinte – apreciere şi recunoştinţă – ca fiind diferite. Aprecierea este doar aprecierea a ceva, în acest caz a Pământului şi a însăşi vieţii. Dar, recunoştinţa este un simţământ mult mai profund şi mai puternic decât aprecierea. Unele persoane nu sunt capabile să simtă recunoştinţa, din diverse motive. Dar, cele mai multe persoane, pot să simtă cel puţin apreciere, de aceea Hathorii au dat aceste două opţiuni. Dacă simţiţi recunoştinţă faţă de Pământ şi misterul vieţii, e minunat, continuaţi cu acest simţământ. Dacă puteţi simţi doar apreciere, asta nu este o problemă. Continuaţi cu acest simţământ şi, în cele din urmă, se va transforma în recunoştinţă. Prima fază a meditaţiei durează 5 minute. Este aşa pentru ca voi să puteţi intra în semnătura vibratorie de apreciere, sau recunoştinţă şi să vă legaţi energetic la înţelepciunea şi prezenţa Gaiei. Asta se poate face cu muzică sau în tăcere. Am ales primele 5 minute din Lumi în Ascensiune, din ultimul meu CD – Codurile Ascensiunii – deoarece, pentru mine, invocă un simţământ de bucurie şi conectare. La sfârşitul acestui mesaj veţi găsi o legătură cu acest fişier audio pe care îl puteţi folosi în timpul meditaţiei în scop personal. (Vă rog să ţineţi cont de cerinţele de pe site–ul meu şi să nu folosiţi această muzică în alte scopuri).


Faza 2

În a doua fază a acestei meditaţii, schimbaţi atenţia de la chakra inimii la glanda voastră pineală, localizată în centrul capului vostru. Hathorii numesc această faza a meditaţiei Palatul lăuntric de Cristal, ce foloseşte o meditaţie pe sunete – Acordarea Glandei Pineale – care durează 5:47 minute. Tot ceea ce faceţi în această fază a meditaţiei este să menţineţi atenţia focusată în zona centrală a capului vostru, acolo unde se află glanda voastră pineală. Pentru mai multe informaţii despre această meditaţie pe sunete accesaţi secţiunea mesajelor Hathorilor de pe site-ul meu – Nodurile de Haos şi Acordările Dimensionale.


Faza 3

În faza finală a acestei meditaţii, deschideţi propriile Săli din Amenti, pentru a folosi terminologia Hathorilor. Aici deschideţi un portal interior către propria voastră Minte Superioară, o sursă de înţelepciune, intuiţie, creativitate şi inspiraţie, din tărâmurile înalte ale fiinţei voastre. Este important să vă daţi seama că acest acces este către un aspect interdimensional al vostru. Nu este ceva înafara voastră, deşi în stările noastre normale de conştiinţă s-ar putea să ne apară aşa, celor mai mulţi dintre noi. Hathorii ne-au dat mai multe puncte de focalizare a atenţiei, pe care să le experimentăm. Cei mai mulţi dintre începători vor avea nevoie să rămână doar cu un singur punct, dar, aşa cum au subliniat Hathorii, dacă lucraţi în timp această meditaţie, în cele din urmă veţi fi capabili să menţineţi simultan mai multe puncte de focusare a atenţiei. Îndrumările lor referitoare la modul de lucru cu aceste puncte sunt clare, cred, deci nu le voi mai discuta aici. Această fază finală a meditaţiei durează 5 minute şi, la fel ca şi cu prima fază, se poate face în tăcere. Pentru aceia dintre voi care sunt susţinuţi de sunete (aşa cum sunt şi eu), le sugerez să asculte aceleaşi 5 minute din fişierul audio din Lumi în Ascensiune, pe care l-am ales pentru prima fază a meditaţiei. După această fază finală, vă sugerez să vă odihniţi o perioadă şi să rămâneţi cu voi înşivă, pentru a percepe şi a simţi energetica subtilă care se va desfăşura după ce meditaţia s-a încheiat.


Hathorii prezintă această meditaţie în avans faţă de Activarea Planetară din 31 octombrie 2010. Motivul este să lucraţi cu meditaţia cât mai mult posibil, înaintea evenimentului. Cu căt sunteţi mai familiarizaţi cu energetica şi tranziţiile acestei meditaţii, cu atât mai mult veţi fi maeştrii, când va sosi momentul să vă alăturaţi celor din comunitatea din întreaga lume. Meditaţia este o unealtă foarte eficientă pentru a accesa nivele mai înalte ale conştiinţei voastre. Ca atare, poate fi făcută în mod regulat, având un mare beneficiu personal. La fel ca şi cu toate procesele energetice puternice, fiţi atenţi să nu vă suprastimulaţi. Dacă experimentaţi prea multă energie pentru confortul vostru, sau dacă efectele de alterare a minţii continuă în viaţa voastră cotidiană într-o măsură tulburătoare, încetaţi să o mai faceţi pentru un timp şi apoi lăsaţi mai mult timp între şedinţele de meditaţie.


Fişierul audio al meditaţiei


Am creat o secvenţă muzicală pentru această meditaţie, pe care sunteţi liberi să o folosiţi dacă ascultaţi doar voi. Ea constă din 3 piese separate ce au fost alcătuite conform instrucţiunilor Hathorilor. Prima şi a treia piesă sunt identice şi durează fiecare 5 minute şi sunt prima parte din Lumi în Ascensiune, de pe CD-ul Codurile Ascensiunii. Piesa din mijloc durează 5:47 minute şi este Acordarea Dimensională a Glandei Pineale. Când descărcaţi acest fişier audio, veţi vedea că piesele sunt separate de pauze de 5 secunde. Când se termină o piesă şi începe alta, există un semnal pentru trecerea într-o nouă fază a meditaţiei, aşa cum au fost descrise în mesaj.


O cerinţă practică


Dacă alegeţi să descărcaţi fişierul audio, pe care vi l-am pus la dispoziţie pentru a fi folosit în timpul meditaţiei, vă rog să nu aşteptaţi până în ziua evenimentului. Şi, vă rog, să nu folosiţi serverul nostru ca un dispozitiv de redare a muzicii. Cu alte cuvinte, vă rog să descărcaţi fişierele audio în propriul computer şi să le redaţi din computerul vostru. Din ce în ce mai mulţi oameni din toată lumea se alătură acestui lucru, şi, cu toate că avem un server cu capacitate mare, îşi are şi el limitele sale. Dacă prea mulţi oameni folosesc simultan serverul nostru ca un dispozitiv de redare, sau de descărcare, serverul se va bloca şi nimeni nu va mai avea acces la fişierele audio.


Descărcarea fişierelor audio ale meditaţiei


Când accesaţi legătura de mai jos către fişierul audio al meditaţiei, veţi fi direcţionaţi către „Acordul Ascultătorului”, din secţiunea de „Daruri muzicale” ale site-ului meu. Acesta spune că puteţi folosi fişierele audio pentru a asculta personal, fără a plăti nimic şi că muzica nu face parte din domeniul public, adică, nu o puteţi folosi legal pentru orice alt scop. (Este supusă legii Copyright-ului). Dacă „sunteţi de acord cu termenele şi condiţiile” veţi avea acces la toate fişierele audio gratuite de pe site. Alegeţi titlul dorit.
sursa: Tom Kenyon


Notă finală


Vă recomand să citiţi "Instructiuni finale pentru Meditatia din 31 octombrie 2010" si  un mesaj anterior al Hathorilor – Arta de a sări liniile timpului

   

Niciun comentariu: