duminică, 23 octombrie 2011

Vindecarea karmei

Picuri de lumină. Calea sufletului


Ceea ce urmează calea porneşte din sensul unic al vieţii şi nu se stinge niciodată, arde ca o jertfă pe altarul iubirii, nu pierde esenţialul. Este legea iertării şi instrumentul prin care se testează răbdarea ca primă treaptă în clădirea smereniei. Aşa cum pruncul se naşte în lumină şi dobîndeşte conştiinţa unei noi realităţi, aşa dobîndesc cei iniţiaţi în legea iertării lumina cunoaşterii, a acceptării Divinului din fiecare.Totul este curgător, Universul se compune din fluvii de lumină care pleacă din ochiul divin şi se revarsă spre fiinţele întrupate sau neîntrupate, pentru a trasa destinul acestora. Pentru a te găsi în adevărul absolut, trebuie să te eliberezi de karma ta, a familiei şi a neamului tău. Aceasta o poţi face numai prin iubire şi iertare, zidind cu sudoare casa sufletului tău, a conştiinţei tale divine. Nu există început şi sfîrşit, toate încep şi se termină din acelaşi punct, izvorăsc din aceeaşi origine a Universului de unde pleacă spiritele la întrupare. Este un loc sacru, plin de înţelepciune, o sferă absolută cerească vegheată de miliarde de îngeri şi de heruvimi care ştiu totul despre noi. "Akasha" este adresa conştiinţei noastre spirituale, cartea noastră de vizită ca şi spirite care vin la întrupare prin însufleţirea de la Duhul Sfînt, o tainiţă minunată unde sînt bine zăvorîte şi cele mai ascunse fapte, gînduri, pe care le-am zămislit de la începuturile noastre ca entităţi de lumină.


Viaţa în trup de carne este efemeră, ea constituie numai un picur de lumină în casa spiritului nostru, o faţetă a personalităţii nemuritoare atît de ingenios elaborată de artizanii cereşti, îngerii savanţi din cerul III. Venim la întrupare ca să împlinim mai multe legi divine: una este legea karmei - a păcatului originar al lui Adam şi al Evei, alta este legea lui Iisus - cea a mîntuirii de păcate, prin care omenirea se poate desăvîrşi în mod minunat. O altă lege este cea a creaţiei, a misiunii spirituale pe o anumită planetă, conform planului astral din cerul în care ne-am făcut specializarea. Poţi veni la misiune din proprie iniţiativă, pentru a arde karma familiei, ori cu misiune specială, nobilă, pentru a ajuta un popor, o planetă să evolueze, să se redreseze. În cazul misiunii nobile spirituale, pentru această lucrare divină se mobilizează sute de îngeri inspiratori, savanţi, călători spaţiali, pentru a se realiza acel plan astral. De multe ori nu suntem conştienţi de importanţa unei asemenea misiuni şi continuăm să vieţuim la nivel material, carnal, să acumulăm valori pămînteşti efemere. Atunci se pune în mişcare boala, ca un sistem de alarmă pentru acel spirit neglijent sau chiar inconştient. Boala poate fi şi un mecanism de autoreglare spirituală, un barometru al stării de echilibru între fizic, energetic, sufletesc şi spiritual. Este o cale spre evoluţie, o conştientizare a misiunii proprii spirituale. Trebuie să înveţi să o accepţi, să rupi legătura cu trecutul şi să vezi drumul de lumină care duce spre desăvîrşire. Poate ai blocaje de percepţie, poate vezi dar nu înţelegi ceea ce ţi se întîmplă, ori poate vezi dar nu accepţi că undeva ai încălcat regulile nescrise divine. Trebuie, în acest caz, să te trezeşti, să-ţi dai vălul de pe faţă la o parte, să încetezi să judeci, să accepţi că o poţi lua de la început oricand, fără să te poticneşti. Aceasta este esenţa şi unicul drum spre desăvîrşire. Poate că nu ţi se arată calea, dar nici nu trebuie să ţi se arate în mod expres, pentru că trebuie să o găseşti singur! Poţi vedea cu inima la fel de bine ca şi cu ochii tăi fizici, dar este mai greu, deoarece presupune o abandonare a raţionalului, a mentalului şi deschiderea porţii intuiţiei. Trebuie să cureţi, să arzi toate deşeurile din sufletul tău, să te debarasezi de ele, căci sufletul tău plange, tanjeşte după lumină şi, de multe ori, îi răpeşti bucuria, împlinirea armonioasă.


Frica este un aşternut alunecos, o ceaţă fumurie şi rece care se cuibăreşte în inima ta şi îţi joacă feste. Ceea ce vedem este o hologramă şi ceea ce ni se întamplă generăm prin atitudinea noastră constantă vizavi de planul cuantic al acestei existenţe terestre. Am putea evita stresul, nefericirea, boala, însingurarea dacă am privi viaţa din perspectiva unei fiinţe de lumină, de plidă a unui înger fericit care găseşte în orice împrejurare un motiv de bucurie şi dăruire. Este greu să-ţi închipui că poţi face aşa ceva pentru că ai impresia, datorită unui banal raţionament mental, că eşti singur, că duci o povară, că Dumnezeu nu există pentru tine. Or, el există într-adevăr în alt plan cuantic, cel pe care tu nu-l cauţi, ori nu-l accepţi. Ai devenit atat de mental, de rigid şi de selectiv, încat pierzi esenţialul - iubirea. Ea naşte, creează, clădeşte, uneşte suflete, este materia primă a casei sufletului tău, o casă de lumină prin care se vede tot, toţi te văd şi tu îi vezi pe ei. Singur îţi pui ziduri la acesta casă, o înnegreşti ca să nu mai vezi, să nu mai auzi, să nu mai simţi ori ca să nu te mai simtă semenii tăi pe care-i percepi ca pe nişte duşmani uneori, cu mintea ta duală. Prea multe etichete punem celorlalţi, încercăm să definim tot ceea ce există în jurul nostru, să catalogăm, să categorisim, să analizăm şi constatăm că nimic nu este perfect, totul este relativ, conform percepţiei noastre subiective.


Ecuaţii ale sufletului


Singurătatea - o poartă sfărîmată la casa sufletului tău. Iubirea - doi vectori care se întîlnesc la km 0. Iertarea - dezbrăcarea unei cruste groase de pe căsuţa inimii. Copilăria - să o iei mereu de la început cand îţi aminteşti de sufletul tău. Plansul - o inundaţie în casa sufletului tău. Bucuria - o cascadă în inima ta. Moartea - o pană de curent în oul tău de lumină. Reîntruparea - reconectarea la generatorul electric al Divinităţii. Boala - un scurtcircuit în oul tău de lumină. Îngerii - cei care dirijează traficul astral al spiritului nostru.


Vindecarea karmică


Vindecarea karmică este un subiect extrem de controversat. Lanţul karmic este început de cel ce capătă primul într-un neam stigmatul păcatului, păcat care se perpetuează ulterior prin transmitere ereditară pe linie maternă şi paternă, prin impregnarea cu matricea informaţiei negative a păcatului, care se propagă liniar, de la mamă sau tată la copil sau sărind peste unul sau mai multe grade de rudenie (de exemplu, de la bunic la nepot). Karma este necruţătoare, ea nu ocoleşte pe muritori, dar se poate îmbunătăţi ori uşura prin strădania, perseverenţa în canonul de rugăciune specific sau prin fapte bune săvîrşite, în primul rînd, în beneficiul altor persoane.


Cercetarea karmică presupune existenţa unei capacităţi extrasenzoriale, de regulă cea a clarvederii. Se urmăreşte lanţul karmic pe cel puţin două generaţii anterioare, prin cercetarea arborelui genealogic al persoanei. Se face un chestionar karmic, care vizează orice eveniment nefast petrecut în familie şi cauza spirituală a acestuia. Se propun soluţii de reabilitare sufletească, de armonizare pe plan holistic.


Tipare karmice în perioada intrauterină. Modalităţi de intervenţie asupra fătului pentru evitarea malformaţiilor


Tiparele sau matricele karmice sunt prezente în structura sufletului unei persoane, atat în stare întrupată, cat şi în stare de spirit liber. În perioada intrauterină, încă din prima zi de existenţă a embrionului, există o determinare clară a acestor tipare asupra evoluţiei fiinţei. Influenţa este mai slabă în primele 3 luni de la concepţie şi din ce în ce mai pregnantă ulterior. Materia din care este alcătuit corpul fizic este concepută de spirit împreună cu îngerul întrupător. Aceştia construiesc haina eterică (învelişurile sufletului) şi aura (învelişul de energie). Spiritul generează lumină proprie datorită scanteii divine cu care este înzestrat. Sufletul este cel care înmagazinează karma, el îşi poate modifica în timpul unei întrupări aspectul hainei eterice, adică se poate păta cu diverse culori, corespunzătoare păcatelor, care influenţează, de fapt, destinul omului. De aceea este judecat sufletul. Acesta dispune de liber arbitru (raţiune), de voinţă, de emoţii şi sentimente şi de simţuri (cele 5 simţuri ale omului, la care se pot adăuga şi alte simţuri, aşa-zis paranormale).


Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt.

Spiritul este Divinul din fiecare fiinţă, el deţine, de fapt adevărul, este informaţie pură. Prin el se realizează planul lui Dumnezeu. Sufletul este luminat de spirit şi reprezintă vibraţie, energie, undă. Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt. Spiritul şi sufletul cu învelişurile sale formează lumina lăuntrică a fiinţei umane, iar aura reprezintă lumina exterioară formată din şapte straturi de culori diferite.


Tiparele karmice există la orice om în stare latentă, ele acţionează subtil atunci cînd apare condiţia propice pentru a se dezvolta matricea corespunzătoare karmei respective. De pildă, o mamă fumătoare sau alcoolică, încă din primele zile de sarcină, fără să bănuiască, poate determina naşterea unui copil vicios, deoarece în karma ei este deja inserat codul consumului de tutun sau de alcool, dependenţa de aceste produse nocive. Sufletul copilului ce vine la întrupare absoarbe prin particulele sale toate informaţiile primite prin aura mamei, ca un burete de lumină. Aceste informaţii sunt, de fapt, cordoane din eter fin, sensibile, care leagă chakrele mamei de cele ale copilului (în primele trei luni de sarcină se leagă de sufletul acestuia iar apoi direct de aura lui). Astfel, karma se întipăreşte, se fixează, dă o nouă turnură evoluţiei copilului, îl învăluie ca pe un cocon, apar corzi de vibraţii joase. La naştere vine cu ele toate înfăşurate în aură, se mai adaugă ulterior şi altele, în funcţie de conduita familiei sale - blesteme, farmece, magie neagră, alte fapte grave săvarşite de rudele apropiate, care îl influenţează direct pe copil. Aceste peceţi trebuie rupte, întrucat ele formează lanţurile karmice care se transmit din generaţie în generaţie, se învechesc şi, de cele mai multe ori nu se mai ştiu cauzele lor. De aceea, este bine ca orice terapie complementară să aibă în vedere şi karma. Preoţii cu har pot rupe lanţul karmic prin molifte, iar terapeuţii cu clarvedere pot vizualiza corzile din aură şi le pot rupe.


În concluzie, pentru ca viitoarea fiinţă să aibă o karmă mai bună, este necesar ca mama să gandească pozitiv, să fie iubitoare, să cerceteze karma înaintaşilor, să i se întocmească chestionarul karmic, să consulte un preot sau un terapeut specializat în vindecarea karmică. Pentru ruperea peceţilor sau desfiinţarea tiparelor/matricelor karmice, se pot aplica simbolurile creştine de lumină: "Boala din oglindă", "Schimbarea ursitei", "Aflarea luminii", de cate trei ori pe zi, pe chakrele corespunzătoare, cu rugăciunile specifice.


Cordoanele karmice de la înaintaşi


O reţea karmică cuprinde karma întregului neam pe linie maternă şi paternă. Se manifestă mai pregnant karma pe linie maternă, cordoanele sunt mai puternice şi acţionează îndeosebi pe chakra inimii şi pe chakra rădăcină, deci există un fel de cordon ombilical invizibil care ne afectează existenţa chiar şi la varste înaintate. Înaintaşii noştri îşi pun amprenta asupra evoluţiei noastre spirituale, profesionale şi, nu în ultimul rand, fizice. Cauzele profunde ale bolilor sau ale eşecurilor personale trebuie căutate de-a lungul lanţului karmic al înaintaşilor, pe "firul ombilical". Păcatul se moşteneşte atunci cand nu este spovedit. De asemenea, se moştenesc blestemul nedezlegat sau vraja nedesfăcută. Acestea se învechesc şi îngreunează karma urmaşilor. Şi pentru preot este greu să lucreze. Trebuie făcută o redresare spirituală conştientă de către cel afectat, chiar dacă acesta are o conduită conformă cu morala creştină. Redresarea presupune milostenie, post, rugăciuni pentru strămoşi, pentru înălţarea sufletelor înaintaşilor, molifte, dezlegări, etc.


Cordoanele karmice se rup şi prin acţiunea de autovindecare, prin vizualizarea problemelor, conştientizarea lor şi eliminarea mentală/emoţională a cauzelor care îngreunează karma, eliberarea sufletului de aceste cordoane. Se pot aplica simbolurile creştine pentru vizualizare şi eliberare mentală şi emoţională: "Dumnezeu în toţi şi în unul", "Adevărul e unul singur", "Crucea fără nume", cu rugăciunile specifice.


Reţele karmice. Înregistrarea sentinţelor asupra sufletelor


Procesul de întrupare este coordonat de îngerii savanţi în întruparea sufletelor. Aceştia provin din Opal (cerul X), dintr-o divizie specială. Nu trebuie confundaţi cu îngerii păzitori, nici cu cei călători spaţiali, nici cu cei destrupători. Aceştia au misiune aparte. Planul de întrupare este cunoscut cu mult timp înainte de îngerul întrupător, căci, după judecata particulară a Domnului Iisus Christos, sufletul unit cu spiritul primeşte o pecete karmică (la sufletele întrupate ea se află în zona inimii). Pecetea conţine un cod inserat imediat după judecată. De fapt, codul cuprinde sentinţa aplicată sufletului şi restanţa karmică din viaţa anterioară. Îngerul întrupător descifrează codul din pecete şi-l însoţeşte pe suflet la coborarea în plan terestru. De-abia la botez vine îngerul păzitor, din Oştirea Sfîntului Arhanghel Mihail sau din alte oştiri (dacă sufletul primeşte o misiune specială).


Legătura karmică este perpetuă, trece din generaţie în generaţie şi culege tot ce înseamnă negativ din comportamentul omului: boli, suferinţe psihice, necazuri, ghinioane, păcate grele, fapte împotriva Duhului Sfînt, nespovedite. Toate acestea constituie baza spirituală, care se moşteneşte, cauza complexă a problemelor noastre din viaţa actuală, rădăcina adancă a soartei, care depinde de karma strămoşească. Chiar neamul, poporul din care ne tragem seva ne afectează karma, prin atitudinea strămoşilor faţă de Dumnezeu, faţă de Darurile Sale. Sentinţele aplicate sufletelor se înregistrează nu doar în marea bibliotecă cerească (cronica Akasha), ci şi în spectrul sufletului; este un cod specific al fiecărui muritor, ca o ştampilă. Această ştampilă cu care venim la întrupare se aplică pe chakra inimii şi apare ca un opaiţ auriu în care este întipărită, engramată sentinţa aplicată de Domnul Iisus la judecata sufletului. Este un limbaj inaccesibil pămantenilor, deocamdată. Acest "cip" are inserat şi tiparul karmic restant pentru viaţa viitoare, după judecata particulară şi executarea pedepsei, acolo unde este cazul (pedeapsa poate consta şi în reeducarea sufletului printr-o şcoală cerească). Chiar venirea pe Terra poate să constituie o pedeapsă în sine, atunci cand omul vine cu o karmă grea, mai are de ispăşit multe greşeli personale sau trebuie să rupă lanţul karmic strămoşesc şi pentru aceasta trebuie să se reîntrupeze. Legătura cu îngerul păzitor l-ar scuti pe om de orice efect, dacă aceasta ar fi continuă şi dacă omul ar fi perseverent în urmarea moralei creştine. Altfel, vom fi înlănţuiţi într-un cerc vicios, se vor perpetua păcatul, blestemul, vraja, ghinionul, se vor săvîrşi fapte grave sub imperiul legii karmei.


Îmbunătăţirea karmei, soluţii pentru ruperea lanţului karmic


Afirmaţii vindecătoare: "Sunt vindecat pe deplin. Nu am ghinion. Voi reuşi tot ceea ce-mi propun!". "Am curajul să înfrunt viaţa cu toate greutăţile ei!". "Sunt puternic, echilibrat, mă descurc în orice situaţie!". "Nu sunt singur niciodată. Mă simt protejat şi iubit!". "Sunt pregătit pentru orice. Accept ceea ce-mi rezervă viitorul!". "Ceea ce mi se întamplă este în planul divin! Toate se vor rezolva, toate vor trece!".


Karma se îmbunătăţeşte şi prin confruntarea persoanei cu problemele care o obsedează, de pildă, teama de păianjeni este indusă în mentalul unei persoane de o experienţă nefericită din trecut, de cele mai multe ori din copilărie. Se confruntă subiectul cu o situaţie asemănătoare, se retrăieşte momentul cheie, prin asumarea riscului. Subiectul va rosti următoarea afirmaţie: "Nu-mi este teamă de această vietate. Este creaţia Domnului, cel ce Le-a făcut pe toate, este parte din Univers, o iubesc şi o respect!". Nu este necesar ca subiectul să atingă păianjenul, poate să-l atingă mental şi emoţional, să-l mîngîie de la distanţă. Lanţul karmic se poate rupe şi prin terapia iubirii, aşa cum, în basme, fata cea frumoasă săruta broscoiul care se transforma într-un prinţ fermecător, deci karma nefastă se modifică pozitiv, pentru că omul începe să creadă în propria soartă, ca fiind benefică. El are, de fapt, soluţia eliberării din lanţul depersonalizării.


Lucrul pe corpul mental superior (spiritual)Karma se vindecă prin atingerea resorturilor intime, profunde ale personalităţii bolnavului. Se lucrează pe corpurile superioare prin activarea conştiinţei de sine, a mentalului superior, se trezeşte forul Eu-lui, prin rezonanţă cu Scînteia Divină, căci Eu-l este strans legat de aceasta.
Plecand de la trezirea Eu-lui, de la conştientizarea cauzelor profunde ale problemelor existente, se trece treptat la vindecare, la nivelul corpului spiritual, unde există cele mai fine straturi ale aurei în legătură cu Divinitatea. Acolo, liberul arbitru este înfrant prin inundarea cu lumină, se reface canalul de comunicare cu Divinitatea. Acest canal de lumină l-am avut activat toţi la naştere, dar de cele mai multe ori se rupe din cauza gandirii noastre materialiste, a raţionamentelor mecanice, extrem de logice. Cei care-şi folosesc preponderent emisfera dreaptă a creierului se axează pe intuiţie şi au acest canal sensibil. Dar mulţi oameni care-l au nu-l folosesc, nu se conectează la minunata energie a Divinităţii, o forţă uriaşă şi totalmente la dispoziţia lor!


Pentru a vindeca Karma la nivelul corpului mental superior trebuie să vizualizezi problema în biocîmp, prin scanarea acestui strat fin al aurei, să descifrezi semnalele primite şi să le interpretezi, ceea ce necesită măiestrie şi răbdare deosebită. Este şi o muncă de psihoterapie, căci se discută mult cu pacientul. Acesta poate să-ţi dea indicii utile şi va coopera la propria vindecare, cu condiţia să conştientizeze cauzele problemelor sale - păcate, vicii din trecut, greşeli sau preluarea de bunăvoie, din milă, altruism sau solidaritate, a problemelor emoţionale ale celorlalţi. Trebuie să rupi cordoanele create prin depedenţă atunci cand acestea au devenit nocive pentru nivelul mental sau emoţional, căci aceste cordoane reuşesc, de cele mai multe ori, să influenţeze şi buna funcţionare a corpului fizic.


Vindecarea concretă se face prin terapia iubirii, a iertării celor care ne-au greşit, în mod necondiţionat! Nu este vorba de o simplă concesie, ci de un angajament ferm. Se renunţă astfel la gandul de ură, manie, invidie, răzbunare pentru ca aceste corpuri subtile să se elibereze de cordoanele de lumină negative. Ele secătuiesc energetic corpul omenesc şi nu permit o evoluţie normală din punct de vedere spiritual.

Daniela Ghigeanu, Alba Iulia, bioenergoterapeut, membru al Asociatiei Nationale pentru Terapii  Complementare din Romania - ANATECOR

2 comentarii:

Anonim spunea...

nu am cunoscut aceste informatii pana acum,este in mintea mea acum uimire,neincredere si confuzie,nu mai stiu ce sunt,cine sunt..de parca as fi stiut dar pur si simplu nu ma preocupa aceasta...acum ca am citit acestea nu stiu care-i drumul...

AMIRA spunea...

Cred ca important este sa ne informam dar nu trebuie sa si credem tot ce citim ci doar sa fim atenti si sa recunoastem adevarul. Adevarul este in noi. Il recunoastem atunci cand sufletul nostru rezoneaza cu ceea ce citim.